Medvedev'in çılgın projesi

Bizim burjuva hükümetimizin “çılgın projeleri” olur da Rusya'nın olmaz mı? Şimdiki Rusya başbakanı Dmitriy Medvedev'in geçen dönemki devlet başkanlığı sırasında büyük bir şatafatla ortaya attığı bir projesi vardı: Amerikan Silikon vadisinin bir taklidi olan Skolkovo projesiydi bu. Proje Moskova yakınlarında Skolkovo köyünde bir çeşit teknopark ve bilimsel yenilik (inovasyon) merkezi kurmayı öngörüyordu. Rusya'da Sovyet döneminde kalma birçok araştırma enstitüsü maddi zorluklar yüzünden büyük bir beyin göçüne uğramış bulunuyor. Ancak buralara devletin yeniden kaynak ayırması durumunda canlanmaları mümkünken neden yeni bir teknopark kuruldu? Neoliberal Rus ideologlara göre bu eski enstitüler sadece savunma sanayisine odaklanmışlardı ve piyasaya yönelik üretim yapmayı bilmiyorlardı. Skolkovo ise güya bilimle piyasayı birleştirecekti. Projenin başarısı kuracağı teknoloji şirketlerinin hisselerinin dünya (Singapur, New York, Londra vb) borsalarındaki fiyatlarına göre ölçülecekti. Şu ana kadar milyonlarca dolar akıtıldı projeye ancak herhangi bir başarı kaydedilmedi.

Geçen aylarda Rusya Sayıştay'ı Skolkovo projesi hesaplarını inceledi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Örneğin Eylül 2010'da ABD'den Massachusets Institute of Technology (MIT) ile Skolkovo fonu arasında yapılan sözleşmeye ve bu sözleşmenin sonraki eklerine göre uluslararası bir araştırma enstitüsü konseptini ve “yol haritasını” hazırlaması için MIT'ye 7.5 milyon dolar ödenmişti. Bu paranın 5.5 milyon doları MIT'nin Amerikalı partnerlerinin masraflarına karşılık, 2 milyon doları ise MIT'nin ücreti olarak belirlenmişti. Amerikan tarafının masraflarının denetimi ise öngörülmemişti. Ekim 2011'de imzalanan yeni bir sözleşmeye göre Skolkovo MIT'ye 302 milyon dolar ödeyecekti. Bu paranın 152 milyon doları MIT'nin kendi projelerine 150 milyon doları ise Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün kurulmasına harcanacaktı. Böylece Rusya'nın federal bütçeden MIT'yi beslemiş olduğu ortaya çıktı. SSCB'yi yıktıktan sonra binlerce işletme ve enstitüyü kapanmaya zorlayarak Rusya'da sanayisizleşmeyi (deindustrializasyonu) başlatmış olan liberal yıkıcılar sadece yıkmaya yetenekli olduklarını, ülke için hiçbir büyük proje yapamadıklarını ve olumlu birşey yaratamayacaklarını birkez daha gösterdiler. Liberal asalaklar halen daha Sovyet mirasını yiyorlar.

Tıpkı bizdeki hükümetin çılgın projelerinin yandaş şirketleri beslemesi gibi Rusya'da da neoliberaller Amerikan kuruluşlarını destekliyorlar. Tıpkı bizdeki neoliberaller gibi Rusyalı ideolojik kardeşleri de kamu kaynaklarıyla özel sermayeyi desteklemeye bayılıyorlar. Tabii sonra da kamu kuruluşları verimli (efektif!) değil diye nutuk atmayı ihmal etmiyorlar.


Skolkovo... Hayallar ve gerçeklik