Mecliste 'muhalefet' sayılan partiler, AKP'lilerce belirlenen gündemin peşinde sürüklenip gidiyor.

Meclis neden tatile giremedi?

Alışılmış bir durum değil: İç Tüzüğün 5.maddesinde; “Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça TBMM 1 Temmuz günü tatile girer” yazıyor.

Ama Meclis tatile giremedi. 8 ve 9 Temmuz günlerinde biri Ceza Muhakemesi Yasasında; öteki, TCK’da değişikliklerin öngörüldüğü iki torba yasa kabul edildi. Dahası, OHAL’i üç yıl daha uzatacak teklif, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Büyük bir olasılıkla Cuma gecesine değin yasalaşır. Bayram telaşında gündem bile olmaz, unutulur gider.

Meclis tatile girmesin diye şöyle bir kurnazlık yaptılar: 22 Haziran günü AKP Grubu adına Meclis Başkanlığına bir önerge verildi. Danışma Kurulu toplanamadığı için siyasi parti grubu adına vermek durumunda kaldıkları belirtilen önergede özetle; “Meclis 1 Temmuz’da tatile girmesin, yasa teklifleri geceleri saat 24.00’e değin çalışılarak kabul edilsin” yazıyordu. Başkaca bir açıklama olmadığı için hangi tekliflerin görüşüleceği anlaşılmıyordu. Açık uçlu önerge, -doğal olarak- kabul edildi.

Önergede Danışma Kurulunun, neden toplanamadığı belirtilmiyor. Her türlü kurnazlığı düşünebilirsiniz: Danışma Kurulu, Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan ya da başkanvekillerinden kuruluyor. Baskın yapacakları anlaşılmasın diye çağrı yapmamış bile olabilirler.

AKP’lilerin Mecliste nasıl davranacaklarını kestirebilmek olanaksız. Yukarıda sözü edilen önergede, Askeri Ceza Yasasında değişiklik; Japonya ile Teknik İşbirliği ve Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmelerinin onaylanması hakkında yasa tekliflerinin gündemin ilk üç sırasına konularak yasalaşıncaya değin görüşülmesi isteniyordu.

Askeri Ceza Yasasında değişiklik teklifi 24 Haziran günü kabul edildi. Uluslararası anlaşmalar ise gündemden çıkarıldı. Ancak beklenmedik bir biçimde MKE’nin Şirketleştirilmesi yasası temel yasa olarak görüştürüldü; 30 Haziran günü kabul edildi.

OHAL’i 3 yıl daha uzatacak yasa teklifi ise Meclis Başkanlığına 9 Temmuz günü verildi. Meclisin 1 Temmuz’da tatile girmeme kararının kabul edildiği 22 Haziran tarihinde henüz ortada böyle bir tasarı yoktu. Verecekleri yasa teklifleri için tatili ertelettikleri anlaşılıyor.

Gerçek amaçları ortaya çıkmasın diye ellerinden geleni esirgememişler. Yürürlük ve yürütme dahil 25 maddeden oluşan teklifte 18 Yasa ile 2 KHK’da değişiklik öngörülüyor. Adı bile bir garip, sır gibi saklamışlar; “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” 

Neler yok ki? Diş Protez teknisyenleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda ve TÜİK’de çalışanlar; 2020 Depremlerinde zarar görenler; Kambiyo, Rekabet Kurulu; Orman, İmar ve Gümrük mevzuatı; Merkez Bankası; Türk Parasının Kıymetinin Korunması; sağlık bakanlığının özel kuruluşlarla protokol yapma süresinin uzatılması...

Üretimleri kısıtlandığı için direnen tütün üreticilerine rüşvet sayılabilecek bir düzenleme bile var. Yasa kabul edildiğinde Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan tütün üreten ve ticaretini yapanlara yönelik cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelenecek.

Hepsini bir torbaya tıkıştırmışlar. Temel Yasa olarak görüşüp iki gün içinde yasalaştırmayı hedefledikleri anlaşılıyor.
Teklifin üç maddesi (12, 19 ve 22’nci) OHAL’in uzatılmasını ilgilendiriyor. 3713 ve 7145 sayılı Yasalar ile 375 sayılı KHK’da, OHAL düzenlemelerinin üçer yıl geçerli olması öngörülmüştü. Süre 31 Temmuz günü bitiyor. Yasalardaki; “üç yıl” sözcükleri, “altı yıl” olarak değiştirilecek. Böylelikle seçimlere OHAL ile girilmesinin yolunu açmış oldular.

Mecliste “muhalefet” sayılan partiler, AKP'lilerce belirlenen gündemin peşinde sürüklenip gidiyor. Hani “hem ağlarım hem giderim” diye bir söz var ya: Aynen öyle!...