Osmanlı’nın çöküşündekine benzer tarihsel boşluk kendini bugün de dayatıyor.

Anadoluculuğun geri dönüşü

Türkiye’nin yeri nerededir?

“Avrupa’da Türkiye” veya “La Turquie en Europe”, Turgut Özal’ın imzasını taşıyan, orijinali Fransızca yazılmış bir kitabın adı. İddialara göre kitabı Özal yazmıyor, birileri kitabın asıl malzemesini yaratıyor ve yazıya geçiriyor.

Kitap Türkiye’nin Avrupa Birliği macerasının ilk zamanlarında ortaya çıkıyor. 1988’de Fransızca yayınlanan bu kitabın dönemin Avrupalı siyasetçilerine dağıtılmak üzere kaleme alındığı biliniyor. 2010 gibi tuhaf bir dönemeçte, bu sefer Türkçe çevirisiyle yeniden gündeme gelmesiyse pek de tuhaf olmuyor.

Kitap önce “Türkleri küçük düşürüyor” eleştirileriyle karşılanıyor. Öyle ki Özal, “Avrupa Birliği’ne girmemizin önünde bir engel yoktur” diyebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor ya da yaptırıyor.

Yani, kitabı Özal yazmıyor ama bu kitap Özal'a pek yakışıyor.

Aslında, Özal’ın o yıllarda dediği gibi, uzun ve ince bir yolun başındayken cesaretli ve sabırlı olunması gerekiyor. Çünkü kitap Türkiye’nin yerinin Avrupa olduğunu söylemiyor sadece. Türkiye’nin Avrupa ile Ortadoğu’yu birleştiren, Balkanlardan Kafkaslara kadar sınırlarının ötesine uzanabilen bir beşiğe, adıyla “Asia Minor”e sahip olduğunu anlatıyor.

Osmanlı’ya burada önemli bir yer veriliyor. Osmanlılık yalnızca farklı kimliklerin bir çatısı olarak değil, farklı eyaletlerin de bir imparatorluğu olarak özel öneme sahip oluyor. Yani, kitabın 2010 gibi Yeni Osmanlıcı bir dönemeçte, Ahmet Davutoğlu’nun göreve gelişiyle Türkçe’ye çevrilmesi, bu uzun maceranın kökenine bir tür saygı duruşu anlamına da geliyor.

Sonra, aradan bir on yıl daha geçiyor ve biz bugünün Türkiye’sinde, tarihin yaklaşık bir asır öncesinin sorularıyla yeniden yüzleşme zorunluluğunu hissediyoruz.

Nedir o sorular? 

Osmanlı’nın önünde bir kurtuluş mu yoksa kuruluş mu vardır? Kurtuluş ve sonra kuruluş, hangi “tarz-ı siyaset”le mümkün olacaktır?

Bilindiği gibi Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük emperyalist savaşın, uluslararası dengelerin, devrimin ve gerçekçiliğin eleğinden geçecek, geriye kuruluşun üzerinde yükseleceği bugünkü “Anadolu” kalacaktı. Artık, Anadolu, bir coğrafyanın adı olmanın ötesinde anlama sahipti.

Ama Anadoluculuk hiçbir zaman tek bir anlama gelmedi. Farklı savunucuları, çok farklı ideolojilerle dünyaya bakan “takipçileri” oldu. Bununla birlikte, Anadoluculuğun asıl çıkışı oldukça tarihsel bir boşluktan kaynaklanıyordu. 

Anadoluculuk, Osmanlı’nın çöküşünde kurtuluş arayanların “hudut tanımayan” tarz-ı siyasetlerine tepkinin ürünüydü. Anadoluculuk, turancılığın ve pantürkçülüğün yanı sıra ümmetçi anlayışın ve İslamcılığın da karşısındaydı. Osmanlı özlemciliğinin karşıtı olarak ortaya çıkmıştı. Varsa bir belirleyeni, işte buydu: Anadoluculuk her tür maceracılığın ve maksimalizmin reddi demekti.

Sonrasında çok farklı anlamlara geldi Anadoluculuk.

Anadoluculuk, Nurettin Topçu çizgisinde olduğu gibi antikomünist ve antimodernist bir “kapitalizm karşıtlığı” da oldu. Sonra ortada, Behice Boran’ın da dile getirdiği gibi, “Anadolucu” olarak bilinen ve turancılıkla aynı yolun yolcusu olarak ırkçılıktan beslenen Hitler hayranları da vardı. 

Öte yandan, Anadoluculuğa daha kültürel, felsefi ve giderek hümanist bir yaklaşımla eğilenler de bulunuyordu. Veya meseleye Anadolu’da kurulacak sosyalizmin neye benzeyeceği üzerinden yaklaşanlar da…

Yeşil, mavi, kızıl… Anlayacağınız, Anadoluculuğun tek bir rengi yoktu.

Bütün bunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sancılarına ve artçı sarsıntılarına denk düşüyordu; Türkiye’nin düzeni belirginlik kazandıkça silindi, yok oldu veya netliğini kaybetti.

Ne var ki, “Türkiye’nin yeri” sorusu tam olarak yanıtlanamadı. Türkiye’nin yeri Batı’daydı, antikomünizmin sınırlarındaydı, Avrupa Birlikçilikteydi ve Müslüman Kardeşlikçilikteydi. 

Bugün bu soru daha büyük önem kazanıyor.

Çünkü İslamcılığın, Osmanlıcılığın ve Türkçülüğün farklı oranlarda karışımıyla ortaya çıkan bugünkü Yeni Osmanlıcılık kendi yerini inşa etmeye de çabalıyor. Ne Avrupa, ne “Avrasya” ne de başka bir yer, Türkiye’nin yerini belirleyebilecek bir çekim gücü sunabiliyor.

Osmanlı’nın çöküşündekine benzer tarihsel boşluk kendini bugün de dayatıyor.

O boşluk kabaca şöyle ifade edilebilir: Ne bugünün Osmanlıcılığı ve İslamcılığı ne de bugünün Türkçülüğü, Türkiye’yi bir maceranın içerisine çekmekten kaçınabilir. 2024’ün kapitalist Türkiye’si, emperyal iştahının gereklerini kaldıramayacak bir ideolojiye yaşama şansı bırakmayacaktır.

Türkçülük ve turancılık gözünü İran’daki, oradaki ve buradaki soydaşlarına diktikçe, Anadolu’nun kilometrelerce ötesinde hak iddia ettikçe; Osmanlıcılık ve İslamcılık Orta Doğu'da, Afrika’da, Balkanlarda ve Kafkasya’da kendine alan açmaya çalıştıkça Türkiye de maceradan, maksimalizmden ve bunların sonuçlarından kurtulamayacaktır.

Emperyalizm böyle bir şeydir. Hak iddia etmenin farklı türleri, kendilerini işte bu farklı ama aynı tarz-ı siyasetlerin içerisinde üretir.

O halde, bugünün maceracılığını reddeden ve başka bir kuruluşu hedefleyen; medeniyetinin, kalkınmacılığının ve ilerlemeciliğinin kaynaklarını bütün insanlığın tarihinde olduğu kadar bu toprakların kendisinde, kendi kaynaklarında ve gücünde de arayan başka bir düşünceye alan açılmış demektir.

Anadoluculuk, “Türkiye’nin yeri nerededir?” sorusunu yanıtlayabilmek için geçmişinin kirlerinden ve yüklerinden arındırılmayı, yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarılmayı beklemektedir.