Siyasetçilerin kurtarıcısı: Referandum

27/06/2016 Pazartesi
Siyasetçilerin kurtarıcısı: Referandum

Öyle durumlara tanık oluyoruz ki, mümkün olsa da Platon’a bugünün yönetim formülünü yazdırabilsek. O zaman ortada ne ileri zekâlı aydın müsveddesi kalır, ne de referandumda bizzat kendi kaderini başkalarının hırsına teslim eden mazoşist halk yığını! Devlet yönetimini faziletli ve bilge kişilere vermek, herhalde bugün içinde bulunduğumuz durumdan daha anlamlı bir yönetim biçimi olarak kabul edilebilir. Ama aydın ve faziletli kişiler, hele de siyasetçiler, bunlar nasıl bulunur ki!  İşte İngiltere’nin durumu ortada! Teknik anlamda ortak pazarın ne anlama geldiği ve ekonomilere hangi koşullarda nasıl yarar sağlayacağını ya da ne yönde zarar verebileceğini halk ölçüp tartabilir mi? Ortak Pazar konumundan ekonomik birlik konumuna geçmenin ne demek olduğunu halk anlar mı? Üzerine ancak makaleler yazılabilecek, etkilerinin çok yaygın ve zamana yayılı olarak gerçekleşebilecek olan bir durum hakkında haklın fikri sorulur mu? İşte, demokrasi bu; evet, soruluyor. Biz de de çocuklara bazı aşıların yaptırılıp yaptırılmayacağını ebeveyninin kararına bırakma eğilimine girilmedi mi? Teknik konularda halka gitmenin ve fikrini almanın demokrasi ile uzaktan yakından alakası yoktur. Muhtemelen ileride görülecektir ki, İngiltere de bunu demokrasi adana değil, bir amacı halkın arkasında perdeleyerek kotarma amaçlı yaptı.  

Her ülkede her ne kadar halkın bir tür yansıması da olsa, parlamentoların ortalama eğitim düzeyi halkın ortalamasının üzerindedir. Parlamentodan geçirilemeyen herhangi bir yasa ya da uygulama hükmünün kabulü için, engelleyenleri tehdit edercesine referandum silahına başvurulacağı tehdidi yapılmaktadır. Bunun anlamı şudur ki, teknik ve donanımsal niteliği görece yüksek olan bir kuruldan geçirilemeyen bir hüküm daha alt düzeyli topluluktan geçirilebilir, hem de bu sürece demokrasi yaftası takılabilir. Bu durum sıkışıklık halinde, bir çaresizliği sahte demokrasi perdesi altında uygulamaya çalışmaktır. Yargı sistemini hallaç pamuğu gibi atan son anayasa değişikliği, üstün zekâlı aydınların marifeti ile yönlendirilmiş demokrasi aşığı halkımızın oyları ile referandumunda alınan sonuçla sağlanmış olmadı mı? Genel ortalama düzeyi geri halk toplulukları referanduma pek değer verir. Çünkü bu tür toplulukların akademiye ve gerçek aydına gizli nefreti vardır. Böylesi topluluklarda siyasetçi halka bir şey sorduğunda kendisinin ne denli önemsendiğinin farkına varır, gerçi bu önemsemenin sahte olduğunu anlamaz, ama zaten ona idrak değil, anlık zevk gereklidir. Siyasetçi ile halk kenetlenmiştir. Çünkü bu tür toplumlarda diktatörlerin projelerini akademik çevreye kabul ettirmeleri söz konusu değildir, ama halka kabul ettirmek daha kolaydır. Hele de, diktatör halkın içine girip, her vesile ile vitrine çıkarsa, halk nezdinde bir tür bağışıklık kazanabilir ve artık halk diktatörün ne dediğine değil de ne istediğine kulak verir. O nedenle, genellikle geri toplumlarda referandum siyasetçilerin, özellikle de diktatör eğilimli siyasilerin pek istediği ve sıkça başvurduğu bir yöntemdir.

İleri ve aydın toplumlarda ise referandum sık kullanılan bir yöntem olarak görülmemesi gerekir. Bir defa bu tür toplumlarda genel aydın kesimin idrak düzeyi ile genel halkın idrak düzeyi arasında geri toplumlardaki kadar fark yoktur. Böyle olunca referandum çok maliyetli bir süreç halini alır. İkincisi, ileri toplumlarda akademiye ve özel ihtisas komitelerine ya da kurullara geri toplumlardaki kadar kin ve nefret yoktur, çünkü halk bu gurupları kendilerinden görür ve icraatlarının kendi yararlarına olduğunu düşünür. İngiltere olayı, sonucun tersliğine rağmen, bu kanaati doğrulama eğilimindedir. Zira sonuç İngiltere’nin aleyhine olmuştur, fakat oylar arasında toplamda çok fark yoktur ve oy merkezlerine bakıldığında ise görece muhafazakâr kesimler İngiltere çıkarı aleyhinde oy kullandığı görülür. İngiltere’de görece muhafazakâr ve entelektüel düzeyi düşük gurupların ağırlığı daha fazla olsa idi, hayır kararının çok daha net bir çoğunlukla çıkması söz konusu olacaktı. Bu yargının geçerliliği Türkiye için 1982 anayasası oylamasının sonuçları ile açıkça ortadadır.

Ne hazindir ki, son durum Türkiye’de biyolojik yaşam boyu iktidarda kalmaya yemin etmiş siyasiler için olumlu bir kapı aralar niteliktedir. Birincisi, Avrupa’ya çatmak ve bu durumu onların başına kakmak iç siyasette prim yapacaktır. Müslüman siyasetçi Batıya çatıyor! İkincisi, Avrupa güçlü iç halka ve etrafında zayıf halka modeli şeklinde yoluna devam edecek olursa, Türkiye’yi zayıf halkaya eklemlemek daha kolay olabilir ve bu durum da siyasilere içte prim yapar. Bu da Türkiye’nin kaderi olsa gerek!

Küreselleşme döneminde Avrupa’nın başına bu durumun gelmesi, hem küreselleşme, hem de ekonomik sistemin işleyişi açısından halk nezdinde olumsuz etki oluşturabilir. ABD ile rekabet şansını kaybeden AB ülkeleri, ilk hedeflerinin gerisine düşmüştür. Rusya da bu durumdan avantajlı çıkmıştır. Gerçi AB ile ABD arasındaki Trans-Atlantik Anlaşması hükümleri mutlaka uygulanacaktır, böylece ticaret kanalları tıkanmayacaktır, ama faktör hareketlerinde yavaşlama ve daralma gözlemlenebilir. Almanya ise Avrupa’da diğer devletlere karşı önemini arttırmış olmaktadır. Avrupa ne denli zayıflarsa Yunanistan ve İtalya ya da Doğu Avrupa ülkelerinin daha da güçsüzleşecekleri düşünülebilir. İngiltere, İskoçya direnişi ile karşılaşır ve bölünmeye giderse, o da durumdan yarar sağlamamış olur. Ama her şeye rağmen, halka gidilmeli, halkı küçümsememeli, öte yandan sanatçı imiş, aydın imiş, profesör imiş, bunlar da kim oluyor ki! Demokrasi asıldır, demokrasi halka gitmektir, en büyük kurtarıcı halktır!

 

ÖNCEKİ YAZILARI

Ülkemiz bölündü 05/06/2017 Pazartesi
Timsah 29/05/2017 Pazartesi
OHAL ve özgürlük 22/05/2017 Pazartesi
Kapitalizmin finansal saldırısı 15/05/2017 Pazartesi
Üç fidan ve fidanlar 08/05/2017 Pazartesi
1 Mayıs kimin yararına 01/05/2017 Pazartesi
Denge tehlikesi 24/04/2017 Pazartesi
Yetersizliğin çaresizliği 03/04/2017 Pazartesi