Sonuç olarak anlaşılıyor ki söz konusu sermaye olunca sorumluluklar yerine getirilmiyor, fokların yaşam alanlarında kısa paslaşmalarla top çevriliyor ve zaten turizm sezonu da bitiyor.

Fokların arasında top çevirmek!

Beklenen oldu.

Taşı toprağı, tüm canlılarıyla Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA)  ilan edilen Karaburun’da fokların yaşam alanına kurulan kaçak iskeleyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Sualtı Araştırmaları Derneği  (SAD) “ iskelenin kurulmasına göz yuman, denetleme ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve iskeleyi söküp, işgal edilen sahil bandını eski haline getirmeyen For You 35 Turizm Otelcilik ve Karaburun Belediyesi yetkilileri hakkında kamu davası açılmasını istedi…

Ülke genelinde de haberlere konu olan bu sevimli canlılarla ilgili gelişmeler, memleketin yönetim düzeyini, siyaset biçimini de sergiliyor bir yanıyla.

İlginçtir, anlatayım.

Fokların yaşama alanı mağaralarda, doğum yaptıkları için bir daha önemli Ayıbalığı koyunda, turistik bir işletme var; For You 35 adında.

Birçok şirket gibi kıyıları halka kapatan tesisin denize kadar uzanan bölümünde temmuzda izinsiz, kaçak bir iskele kuruluyor.

“ Kıyılar halkın, denizler fokların”  diyen halkın tepkisi üzerine, yıllardır fokları korumak için çalışan SAD ilgili bakanlıklara başvuruyor.

Ardından eylemler düzenleniyor ( Soldaki partiler arasında ilginç gelişmelere yol açan ayrıntılara daha sonra değineceğim)

SAD, 14.07.2023 tarihinde, Karaburun Belediyesi ile bazı kurum ve kuruluşlara Kıyı Kanunu’na ve İmar Kanunu’na aykırı, izinsiz ve ruhsatsız olarak kurulan kaçak iskelenin mühürlenerek sökülmesi için başvuruyor…

Ulaştırma Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, SAD’ın yaptığı başvuru sonucunda, Mordoğan Ardıç mevki ve Ayıbalığı kayalık alanda inceleme gerçekleştiriyor. Bir dizi usulsüzlük ve kaçak yapı saptanıyor.

Genel müdürlük kaçak inşaatla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na, valilik aracılığıyla Karaburun kaymakamlığına, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun belediyesine bilgi ve gereğinin yapılması için yazı gönderiyor.

Bu gelişmenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Dairesi Bakanlığı, 16.08.2023 tarihinde Karaburun Belediyesi’nden konunun incelenerek, ivedilikle gerekli yasal uygulamaların yapılması ve yürütülen işlemlerin iletilmesini isteniyor.

Bu arada Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan belediyeye ulaşan yazılarla ilgili sorularım üzerine “ bilgim yok, “ diyor ve belediye başkan yardımcısını çağırarak ondan bilgilendirilmemi istiyor. Başkan yardımcısı, konunun ve sorumluluğun Karaburun Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde olduğunu söylüyor.

Aynı süreçte Başkan Erdoğan yerel basına şu açıklamayı yapıyor:

“Burası tescil harici bir alan, tasarrufu tamamen Karaburun Milli Emlak Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda. Tabiat Varlıkları ve Doğal SİT Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik'in 70. Maddesi'ne göre buralarda belediye olarak bizim işlem yapma yetkimiz yok. Ancak yıkım aşamasında destek istenirse ekip görevlendiriyoruz…“ 

Öte yandan yerel yönetimden , kaymakamlığa “ ilgili mevzuat gereği söz konusu yerle ilgili belediyenin para cezası kesme yetkisi yoktur” yazısı gönderiliyor…

İhlalden merkezi ve yerel yönetim birlikte sorumlu 

Yönetmeliğin 70/1 maddesinde söz konusu alanlar ve ihlaller için mülki amirce, yani kaymakamlıkça en geç onbeş gün içinde işlem yapılması gerektiği belirtiliyor.

Yeri geldi vurgulayalım.

SAD’ın bu durumda, merkezi idare yetkililerine yönelik suç duyurusunda bulunması da gerekmez miydi?

Devam edelim…

SAD suç duyurusunda mülki amirin görev ve sorumluluğunu da belirtirken şu görüşlere yer veriyor:

“ … Bununla birlikte bu yönetmelik, Karaburun belediye başkanlığının suça konu kaçak yapıyla ilgili Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve Belediye Kanunu’ndan kaynaklı denetim ve işlem yapma sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde belediye hizmetlerinden kaynaklı sorumluluk, Karaburun Belediyesi’ne aittir. Yukarıda atıf yapılan yasal düzenlemeler, Karaburun Belediye Başkanlığının izinsiz, ruhsatsız ve kaçak olduğu sabit olan yapıya (iskeleye) yönelik yasal denetim, kontrol ve hukuka aykırılığın giderilmesine dair işlem yapma sorumluluğuna ilişkin hükümleri ihtiva etmekte olup, şikâyet olunan belediyenin bu sorumluluğa aykırı davranması sebebiyle TCK 257 kapsamında suç işledikleri sabittir…“

Sonuç olarak anlaşılıyor ki söz konusu sermaye olunca sorumluluklar yerine getirilmiyor, fokların yaşam alanlarında kısa paslaşmalarla top çevriliyor ve zaten turizm sezonu da bitiyor.

Öte yandan iyi ki SAD var da koruma mücadelesine giriyor ve insanlara da güven veriyor diyelim, gelişmeleri izlemeyi sürdürelim.