Türkiye genelinde acil olmayan ameliyatlar erteleniyor, sağlık turizmi durduruluyor

Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre acil olmayan elektif cerrahi işlemler, diş hekimliği uygulamaları ertelenecek; sağlık turizmi durdurulacak.
soL - Haber Merkezi
Salı, 17 Mart 2020 19:55

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği bir yazıyla koronavirüs salgını dolayısıyla alınan geçici tedbirleri açıkladı.

Buna göre acil olmayan ameliyatlar ve diş hekimliği uygulamaları ertelenecek, sağlık turizmi kapsamında ülkeye hasta getirilmesi ertelenecek. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda "Bu dönemde sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması, büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki geçici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur" denilerek alınan tedbirler şöyle sıralandı:

ACİL OLMAYAN ELEKTİF AMELİYATLARA ERTELEME

1. Acil bir durumu olmayan hastaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmet almasının teşvik edilmesi,

2. Acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması,

3. Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi,

YOĞUN BAKIMLARDAKİ HASTALARIN GECİKMEDEN SERVİSE ALINMASI

4. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin oluru ile takip aralıklarının olabildiğince daha uzun dönemler halinde yapılması,

5. Yoğun bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesi, yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların gecikmeden durumuna göre, ilgili branşın yataklı servisine veya palyatif bakım servisine yatırılmaları; yatarak tedavilerini gerektirir bir durum olmadığı durumda taburcu edilmeleri,

SAĞLIK TURİZMİNE ARA

6. Sağlık turizmi kapsamında dünyanın değişik ülkelerinden gelen hastaların ülkemize getirilmesinin ertelenmesi,

7. Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmesi,

8. Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılacak olup rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemelerinin sağlanması,

9. Salgın sürecinde tüm hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin sağlanması konusunda kurum yöneticilerinin uygun planlamaları yapması."