Siyanürün halka satışı 'resmen' yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle halka piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.
soL- Haber Merkezi
Cuma, 29 Kasım 2019 07:31

Resmi Gazete’de yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak. Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde “Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir” yazısının yer almasını sağlayacak.

HALKA SATILAMAYACAK

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için “son kullanıcı beyannamesi” bildirme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için “son kullanıcı beyannamesi” doldurulacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ay sonuna kadar beyannameleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştıracak.

ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANICIYA 'HANGİ MİKTARDA, NE AMAÇLA KULLANDIM' BEYANNAMESİ ŞARTI

Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt altına alınacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına “endüstriyel” ve “profesyonel” kullanım tanımları getirildi. Buna göre, endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide kullanıldığını, profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanıldığını belirtecek.

Söz konusu düzenlemede belirtilen hükümler, değişikliğin yayımlandığı tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecek.