Yargı paketi sonrası binlerce kişi tahliye edilebilir

AKP'nin MHP ve CHP'ye sunduğu yargı paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' ibaresi eklendi. Bu düzenleme sonrası 'terör propagandası' kapsamında tutuklanan binlerce kişinin tahliye edilebileceği belirtiliyor.
Salı, 24 Eylül 2019 10:15

MHP’den sonra CHP’ye de sunulan 1. Yargı Paketi’yle, binlere kişiye tahliye yolu açılabileceği belirtilirken, soruşturma aşamasında azami tutukluluk süresi getirildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 15 kanunda değişiklik öngören ve 67 sayfadan oluşan pakette öne çıkan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

  • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi bir yıldan iki yıla, çocuklarda ise beş yıla çıkartıldı. Ön ödeme ve uzlaşma kapsamına giren suçlar ile terör ve cinsel istismar gibi bazı suçlar erteleme dışında tutulurken, yıllık yaklaşık 174 bin dosyanın erteleme kapsamına gireceği bildirildi. Yıllık 180 bin dosya ise seri muhakeme kapsamına sokulacak ve yargılama hızlanacak. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren ve üst sınırı iki yıla kadar olan suçlarda ise basit yargılama usulü uygulanacak.
  • Terörle Mücadele Kanunu’na, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” ibaresi eklendi. “Haber verme” ve “eleştiri” hukuka uygunluk nedeni sayıldı. Böylece, "terör propagandası" suçundan ceza alanlara bu kapsamda tahliye umudu doğdu. Mahkemeler, bu kapsamda gördükleri sanıklara da beraat verecek.
  • İnternette erişim yasağı kademelendirilecek. İlgili sayfaya erişimin engellenmemesi halinde sitenin kapatılması söz konusu olacak.
  • Yargıda iki yeni usul getiriliyor. Seri Muhakeme Usulü’ne göre savcı, belli suçlarda sanığa indirim teklif edebilecek. ABD modelinde olduğu gibi sanık kabul ederse, dosya savcının belirlediği cezaya göre hemen karara bağlanacak. Basit Yargılama Usulü’yle de asliye ceza mahkemelerine benzer bir yetki tanınacak. Savcı, üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüpheye rağmen kamu davasının açılmasının beş yıl ertelenmesine karar verebilecek. Suçtan zarar görenler  itiraz edebilecek. Bu düzenleme örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisince görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar için uygulanmayacak.