Salgın günlerinde alkışlanan sağlıkçılar uzun zamandır tükenmiş ve işsizler

Salgının yoğun olarak görüldüğü İtalya'da sağlık çalışanları ağır iş yüküyle karşı karşıya. 2005-2015 arasında 10 bin hekim daha fazla ücret ve mesleki saygınlık arayışıyla İtalya’yı terk etti.
İlker Belek
Çarşamba, 25 Mart 2020 12:50

Salgın özelleştirilmiş, piyasaya açılmış, insan gücü açısından yetersiz sağlık sistemlerini yerle bir etti.

YÜKSEK GELİRLİ AVRUPA'DA BİLE SAĞLIKÇI ARZI TALEBİN ALTINDA

Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre bugün salgının merkez üssü durumundaki Avrupa’da 2013 için sağlık çalışanı talebi 14.178.000 iken, arz sayısı 12.692.400 idi.

Dolayısıyla yaklaşık 1,5 milyonluk bir arz eksikliği bulunuyordu.

2030’da ise bunun daha da artarak 2 milyon seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.(1)

HEKİMLER, HEMŞİRELER İTALYA'DAN KAÇIYORLAR

2005-2015 arasında 10.000 hekim daha fazla ücret ve mesleki saygınlık arayışıyla İtalya’yı terk etti. Bunların çoğunluğu ortopedist, pediatrist, jinekolog, anestezistti ve 28-39 yaş kuşağındaydılar.

Uzmanlık eğitimi için İtalya’dan ayrılan hekimlerin sayısı yıllık 1.500’dü ve bu geride kalan 16.500 uzman hekim açısından aşırı iş yükü anlamına geliyordu.

Aynı dönemde 8.000 hemşire de yine benzer nedenlerle İtalya’yı bıraktı.(2)

DURUM İSPANYA İÇİN FARKLI DEĞİL

İspanya Hekimler Birliği’nin açıklamasına göre, 2012’de 2.405 hekim ülkeden ayrıldı.

Bu sayı bir önceki yıla göre %75’lik bir artışa denk geliyordu.

Göç eden hekimlerin önemli kısmı, bugün kendilerine en çok ihtiyaç hissedilen genel pratisyenler ve anestezistlerdi.(3)

GENÇLERİN UMUDU ALMANYA'DA SAĞLIKÇI OLMAK

Avrupa’ya göç özellikle Almanya ve İsviçre yönündedir. Göçün en fazla oranda gerçekleştiği bölge ise mafyanın adıyla anılan İtalya’nın en yoksul bölgelerinden birisi olan Calabria’dır. Buradaki gençler Avrupa’nın değişik ülkelerinde ambulans şoförü olmayı bile bir kurtuluş yolu olarak görür.(4)

Öte yandan göçmen İtalyan hekimler, sağlık sistemine yeterli yatırım yapmayan Almanya için hekim açığını kapatmanın en ucuz yolu.(5)

HEMŞİRE YETERSİZLİĞİ FRANSIZ HEMİŞERELERİ TÜKETİYOR

Fransa’da 2016 yılının Eylül ayında yaşanan ve pek çoklarının beklenmedik olarak nitelediği hemşire grevi sağlık sektörüyle ilgili pek çok gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. 

Grevi giderek artan hemşire intiharları tetiklemişti. Hemşire sendikası intiharların nedeninin emekliye ayrılan hemşirelerin yerinin doldurulmaması, bunun da aşırı iş yüküne ve tükenmeye yol açması olduğu belirtiyordu.(6)

GİDEREK ARTAN SAĞLIKÇI İŞSİZLİĞİ

Sağlık Profesyonelleri Platformu 2017 yılında meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunu olan 470.000 sağlık çalışanının atama beklediğini ve sayının son beş yıldır giderek yükseldiğini açıklamıştı.(7)

2019 yılında tam 120.000 sağlık meslek lisesi mezunu hemşire işsizdi. Bakanlık meslek lisesi mezunu hemşirelere atanma yolunu neredeyse tamamen kapatmıştı.(8)

MHP milletvekili Sefer Aycan ise 2019 yılında işsiz sağlıkçı sayısını 550.000 olarak bildiriyordu.

Sağlıkçıya ihtiyaç var ama sağlıkçılar işsiz, işi olanlar ise tükenmiş.

Kapitalizm böyle bir şey.


1-http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/pdf/WPS7790...

2-http://www.italianinsider.it/?q=node/7683

3- https://healthcare-in-europe.com/en/news/spanish-doctors-nurses-emigrate...

4-https://www.thelocal.com/20190404/focus-how-italians-are-filling-the-gap...

5-https://www.dpa-international.com/topic/germans-turn-italy-fill-catastro...

6-https://www.thelocal.fr/20161108/why-french-nurses-are-staging-an-unprec...

7-https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42416586

8-https://www.yenicaggazetesi.com.tr/120-bin-hemsire-atama-bekliyor-222189...