Karantinada çalışırken: Patronların evde de sorumluluğu var

Salgınla birlikte uzaktan çalışma modeline geçmeye başlayan şirketler hem çalışanlarının enerji, gıda gibi masraflarını üstlenmekten kurtulmaya hem de esnek çalıştırma baskısıyla daha uzun saatler iş gördürmeye heveslendi. Öte yandan patronlar uzaktan, evden çalışanlarına karşı da sorumlu.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 23 Mart 2020 14:18

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının ardından pek çok işyeri çalışanlarına ücretsiz izin kullandırmaya, virüs bahanesiyle işçi çıkarmaya başladı. Bazı işletmeler de uzaktan çalışma sistemine geçti. Uzaktan çalışmanın daha avantajlı olduğunu düşünenler henüz işin başında durumun aslında pek de öyle olmadığını anladı. 

Virüs nedeniyle uzaktan (çoğu zaman evden) çalışanlar karşı karşıya kalma ihtimalleri olan sömürü konusunda endişeli olsa da, yasal olarak güvence altına alınmış olan haklarını talep etmekten geri durmamalı.

soL'un konuyla ilgili görüş aldığı İş Güvenliği Uzmanı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 4. maddesine göre işverenlerin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını belirtiyor ve ilgili maddedeki şu ifadelere dikkat çekiyor:

"Bu kapsamda; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Evden çalışma ya da uzaktan çalışma işverenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerinin ortadan kalkmasına neden olmaz. Acil durumlar (acil çıkış kapısının olması gibi), çalışma ortamı (sıcaklık, aydınlatma), çalışma masa ve sandalyesinin olması ve ergonomik koşullarının sağlaması, elektrik güvenliğinin alınması (topraklama yapılmış olması, raporlanması, kaçak akım rölelerinin kullanılması vb)  gibi önlemlerin alınmış olması gerekir."

4857 sayılı İş Yasası'nın 14. maddesine göre işveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak; İş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olduğuna dikkat çeken iş güvenliği uzmanları ayrıca evde/uzakta yapılan çalışmalarda, çalışanlar görevlendirilmiş ise (yıllık izin, ücretsiz izin, rapor vb kullanılmaması durumunda) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesine göre geçirilen kazaların iş kazası kabul edildiğini de hatırlatıyorlar.

Çalıştıkları ortamda iş kazası geçiren çalışanlara ise bir sağlık kuruluşundan aldıkları raporu vakit geçirmeksizin yöneticisine ya da işverenine bildirmelerini öneriyorlar.