Yağma sırası Saraçoğlu Mahallesi'ne geldi: Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı...

Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki AKP yıkımında son aşamaya girildi. Mahalleye ölümcül darbeyi indirecek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Kadir Sev

Bugün (17.8.2017) Resmi Gazete'de Ankara’daki Namık Kemal (Saraçoğlu) Mahallesinin idam fermanı yayımlandı.

Namık Kemal mahallesinde 1944 yılında yapılan ve üzerinde 642 konut olan, 82 bin M² büyüklüğündeki alan, hasılat paylaşımı esasına göre inşaat yapılmak üzere Emlak Konut GYO’na devredildi.

2017/10562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait olan (….) taşınmazların, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi (…) Bakanlar Kurulunun 3.7.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır” deniliyor.

Saraçoğlu Mahallesinin çevresi bugün gökdelenlerle, devasa yapılarla dolu. O yörede arsa kalmadığı için çok pahalı ve bu özelliği nedeniyle rant peşinde koşanların iştahını uzun bir süredir kabartıyordu.

Kızılay’da, Saraçoğlu mahallesi sayesinde biraz nefes alınabiliyor. Çünkü iki, üç katlı yapılardan oluşuyor ve konutlarda oturanlar özenle baktığı için sokak aralarına girdiğinizde kent koruluğu duygusu yaşayabiliyor, egzoz kokusundan ve kentin gürültüsünden kurtuluyorsunuz.

AKP İktidarları yıllardır, bu mahalleyi yandaşlara peşkeş çekmenin yollarını arıyordu.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. SİT statüsünden de çıkarmaya çalıştılar. Aynı yıl iki kez riskli alan ilan edildi; Danıştay, her iki kararı da iptal etti.

Saraçoğlu Mahallesi 1944 yılında Memur Mesken Yasası gereğince yapılmış ve o günden bu yana lojman olarak kullandırılıyordu. 2012 yılından sonra, yeni tahsis yapılmadı ve süresi bitenler çıkarıldı. Süresi dolmayanların içinde çıkmamak için direnenler oldu. Evlerine polis baskınları yapıldı, kapıları kırılarak çıkmaya zorlandılar. Ve mahalle giderek terk edilmiş, metruk yapılarla dolu bir görünüme büründürüldü.

Mimarlar Odası, kentin doğasını ve tarihini kurtarabilmek amacıyla yıllardır kentlinin dikkatini çekmeye çalışırken, bir yandan da mahkemelerde mücadele veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentlilerin duyarlılığını aşabilmek amacıyla ödün vermiş algısı uyandırmak amacıyla; “Ankara’nın tarihi mirasının yaşatılarak korunması, marka değerinin artırılması için fikirlerinle sen de bize katıl” adını verdiği bir kampanya başlattığını ve Mahallenin başkentin cazibe merkezi olabilmesi ve vatandaşın kullanımına açılabilmesi için Ankaralıların fikir ve önerilerin alınacağını açıklamıştı.

Hasılat paylaşımı karşılığında inşaat yapılmak üzere devredildiğine göre bu kampanyadan da vazgeçtikleri anlaşılıyor.

Son olarak Saraçoğlu Mahallesinin 2015 yılında TÜRGEV’e verileceği söylentileri ortaya atılmıştı. Bundan şimdilik vazgeçtikleri anlaşılıyor. Ancak yine de belli olmaz. Sözleşmelere ne tür düzenlemeler koyacakları bilinemez.