'Sağlıkta şiddet sona ersin!'

Dr. Ertan İskender'e yönelik bıçaklı saldırı nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçileri ortak bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

27 Mayıs perşembe günü bir hastası tarafından poliklinikte bıçaklı saldırıya uğrayarak elinden ve belinden yaralanan asistan hekim Dr. Ertan İskender'in çalışma arkadaşları ve sağlık emek örgütleri bugün öğlen saatlerinde saldırının gerçekleştiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması düzenledi.

Poliklinikler önünde gerçekleştirilmek istenen basın açıklamasına polis engel olmaya çalışınca açıklama hastane kapısında yapıldı. 

Ankara Tabip Odası (ATO), Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, DİSK Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Ankara Diş Hekimleri Odası ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRADDER) adına ortak basın açıklamasını gerçekleştiren Dr. Fatma Naile Kırlı her gün resmi istatistiklere göre 50 sağlıkçının sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını, Keçiören Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçıların yoğun bakım servis kapısına barikat kurdukları görüntülerin daha çok yeni olduğunu, gelinen noktada samimi adımlar atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini vurguladı.

Kırlı, "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın etkili bir şekilde uygulanmadığını, dünden bugüne yöneticilerin sağlık çalışanlarını hedef haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerinin bunun en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak sağlıkta şiddete ve buna özendiren tüm politikalara karşı olduklarını belirten Dr. Fatma Naile Kırlı, "Şiddetle yüz yüze kalan dostlarımıza ve tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Daha sonra saldırıya uğrayan Dr. Ertan İskender'in çalışma arkadaşı bir diğer asistan hekim söz alarak Dr.Ertan İskender'in çok iyi bir hekim ve insan olduğunu, bu saldırıyı hiçbir şekilde haketmediğini, insanların sağlık çalışanlarına bu kadar kolay saldıramıyor olması gerektiğini, artık sağlıkta şiddetin sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Sonrasında söz alan sağlık emek örgütü temsilcileri de sağlıkta şiddetin sona ermesi için bu işin sorumlusu olan kurumların bir an önce adım atması gerektiğini ifade ettiler.

Eylem "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganı atılarak sonlandırıldı.

Hastanede çalışan asistan hekimlerin eyleme yoğun katılımı dikkat çekti.