Suriye’de komünistler 'salgın fırsatçılarına karşı mücadele' diyor

Emperyalist müdahalelere direnmekte olan Suriye’de ilk koronavirüs vakası 22 Mart’ta görülmüş, hemen ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Suriyeli komünistler, savaş koşullarında salgına karşı alınması gereken önlemler arasına savaş ve salgın fırsatçısı burjuvaziyle mücadeleyi de ekliyorlar.

soL - Dış Haberler

İki gün önce virüse bağlı ilk ölümün yaşandığı Suriye’de halk hem emperyalist müdahaleden kaynaklanan savaş hem de onun ağırlaştırdığı salgınla boğuşuyor. Suriye’de siyaset yapan iki komünist parti, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin emperyalist müdahalelere karşı savaşına destek verirken savaş döneminde devletin burjuvaziyi kayırması, yolsuz ve vurguncu kesimlerin ortaya çıkmasını bugünkü mücadele gündemlerine alıyorlar.

‘SAVAŞ VURGUNCUSU PARAZİT BURJUVAZİ, KORONA TÜCCARI OLDU’

Suriye Komünist Partisi (Bagdaş)’ın yayın organı Savt El Şağb (Halkın Sesi)’nin 21 Mart tarihli sayısında “Korona tüccarları engellenmelidir!” başlıklı bir haber çıktı. Haberde, panik yaratıp kârlarını artırmaya çalışanlara karşı önlemler alınması gerektiği belirtilerek, tekellerin servetlerine servet katmak için virüsün yayılması riskini istismar ettiklerine işaret edildi.

“Uzun savaş yıllarında parazit burjuvazi ve ortakları, tekelcilik, karaborsa, spekülasyon, fiyat vurgunu, ulusal ekonominin yaşadığı darboğazların istismarı yoluyla varlıklarını sürdürebildikleri görüldü” denilen haberde, bugün de büyük tüccarların, toptancıların, ithalatçıların temel gıda ihtiyaçları, hijyen malzemeleri ve dezenfeksiyonda kullanılan medikal teçhizata fahiş fiyatlar koydukları bildirildi.

HEM AMERİKAN EMPERYALİZMİYLE HEM VURGUNCULARLA MÜCADELE

Suriye Komünist Partisi (Birleşik) salgınla ilgili 27 Mart tarihinde bir açıklama yayınlayarak hükümete ve halka bir çağrı yaptı. Amerikan emperyalizminin öncülüğündeki koalisyonun kuşatmasına karşı mücadele sürerken komünistlerin savaş koşullarının “mahrumiyet yükünü taşıyan yoksul ve orta sınıflara destek olunması, özellikle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki çılgın artışa neden olan sömürücülerden hesap sorulmasını” talep ettiği vurgulandı.

Açıklamada, tekellerin denetlenmesinde İç Ticaret Bakanlığı’nın yetersiz kaldığı, vurguncuların yüksek fiyatlarla temel ihtiyaç maddelerini satmalarına müdahale edilmesi gerektiği ifade edildi. Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin durması nedeniyle on binlerce mevsimlik ve yevmiyeli işçinin işsiz kaldığı hatırlatılarak, devletin Ticaret Odası ve Zanaatkarlar Birliği’yle birlikte bu insanların gelir sürekliliğini güvence altına alması gerektiği belirtildi.

Salgın konusunda halka hükümetin önlemlerine uyma çağrısı yapılırken, hükümete de halka karşı dürüst ve açık olması, verileri saklamaması, böylece yurt düşmanlarının ülkenin kırılganlığından faydalanarak yaymaya çalıştıkları dedikodulara fırsat vermemesi çağrısında bulunuldu. Suriye KP (Birleşik)’in El Nur (Işık) isimli gazetesi, 25 Mart tarihli sayısında devletten artan fiyatlardaki farkı üstlenmesi ve halka düşük fiyattan temel ihtiyaçlarını sağlaması, öte yandan ülke üzerindeki ablukanın kaldırılması taleplerine yer verdi.