Komünist partilerden ortak koronavirüs açıklaması

Türkiye Komünist Partisi'nin de dahil olduğu SolidNet üyesi komünist ve işçi partileri, koronavirüs salgını karşısında ortak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada salgın karşısında halk sağlığı tedbirlerinin alınması, tüm koruyucu malzemelerin devlet tarafından ve ücretsiz olarak karşılanması, emekçi sınıfların gelir ve haklarının korunması, koronavirüs bahane edilerek demokratik…

soL - Dış Haberler

Türkiye Komünist Partisi'nin de dahil olduğu SolidNet üyesi komünist ve işçi partileri, koronavirüs salgını karşısında ortak bir açıklama yayımladı. Bugüne kadar 57 partinin imzaladığı açıklamada, salgın karşısında halk sağlığı tedbirlerinin alınması, tüm koruyucu malzemelerin devlet tarafından ve ücretsiz olarak karşılanması, emekçi sınıfların gelir ve haklarının korunması, koronavirüs bahane edilerek demokratik hakların kısıtlanmasına son verilmesi talepleri dile getirildi. 

Açıklama ve imzacı partiler şöyle:

Halkların sağlığını ve haklarını korumak için acil tedbirler

Komünist ve işçi partileri olarak halklarımız karşısında sorumlu bir konumdayız. Buradayız! Her yerde işçi sınıfının ve halk kesimlerinin sağlığını korumak ve haklarını savunmak üzere acilen tüm gerekli tedbirleri alma mücadelesinin en ön saflarındayız.

Bu mücadelede büyük zorluklara rağmen savaşan doktorlara, hemşirelere hastane ve sağlık merkezi personellerine kalpten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KOVİD-19’a yakalananlara dayanışma duygularımızı iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Avrupa Birliği’nin ortada olmayışının aksine, en çok etkilenen ülkelerle dayanışma eylemlerini ortaya koyan, koruyucu malzeme ve sağlık personeli gönderen, Çin, Küba ve Rusya gibi ülkeleri selamlıyoruz.

KOVİD-19 pandemisi, tüm kapitalist ülkelerin sağlık sistemlerinde koronavirüsün ortaya çıkmasından önce de varlığı bilinen trajik yetersizliklerden kaynaklanan tehlikenin üzerini örtemez. Bu yetersizlikler tesadüfen ortaya çıkmış olmayıp, burjuva iktidarları tarafından sağlığı özelleştirmek ve ticarileştirmek, tekel gruplarının kârlılığını yükseltmek için yürütülen halk düşmanı politikaların sonucudur. Bu politikalar bugün halk için tüm önlem ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikteki bilimsel ve teknolojik imkanların önünde engel oluşturmaktadır.

Bugünün deneyimi, sosyalizmin ve halkın ihtiyaçlarına dayanan bilimsel merkezi planlamanın üstünlüğüne ve dakikliğine ışık tutmaktadır. Bunlar, halkın hem daimi hem de her türlü acil sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak temel sağlık hizmet ve önlemlerini, hastaneleri, tıbbi personeli ve bakım personelini, ilaçları, laboratuvarları, tıbbi tahlilleri ve benzerlerini güvence altına almaktadır.

Dünya ekonomisinde zaten bir süredir var olan ekonomik durgunluğa şimdi de koronavirüs salgını ve önümüzdeki dönemde yükselecek bir kriz riski eklenmiştir. “Birlik” yönündeki propagandaya rağmen, burjuva iktidarları mümkün olan her yolla tekel gruplarını desteklemektedir ve krizin yükünü halkların sırtına yükleyecektir. Bunun bedelini yine halklar ödeyemez ve ödemeyecektir!

“Bireysel sorumluluk” devlet ve hükümetlerin sorumluluğunun üzerini örtmek için bir mazeret gibi kullanılamaz. Bugün gerekli tedbirleri almak, halkın ihtiyaçlarını ve sağlığını kapitalist kârlılık sunağında kurban eden tekel gruplarını destekleme politikasına karşı da mücadele etmeyi gerektirmektedir.

Komünist ve İşçi Partileri olarak aşağıdaki maddeler çerçevesinde salgına karşı bütün gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz:

- Devlet fonuyla kamu sağlığı sistemlerinin derhal güçlendirilmesi, tam zamanlı doktor ve hemşire personelinin eksiksiz işçi haklarıyla istihdamı. Yoğun bakım üniteleri ile kamu sağlık hizmeti ve araştırma hizmetlerinin işlevini eksiksiz yerine getirebilmesi için gerekli olan bütün ihtiyaçların karşılanması.

- Bütün koruyucu gereçlerin (maske, eldiven, antiseptik, vb.) devlet tarafından halka ücretsiz olarak derhal temin edilmesi ve vurgunculukla mücadele. Kendi yaşamları pahasına hastanelerde mücadele veren sağlık personeline bütün koruyucu gereçlerin sağlanması.

- Emekçi-halk kesimlerinin gelirinin ve haklarının korunması. Sermayenin CoVID-19 salgını kılıfı altında kitlesel işten çıkarmalar yapmasına ve ücret hakları, çalışma süresi, izinler ve benzeri hususlara zarar vermeye çalışmasına engel olunması. İşçilerin işyerinde korunması için derhal harekete geçilmesi.

- Koronavirüs bahanesine sığınarak halkların demokratik haklarının kısıtlanmaması.

- Bugünkü durumda daha da adaletsiz ve kriminal hale gelmiş olan ve uygulanan ülkelerdeki hayatı daha da zor hale getiren, tüm yaptırım ve ekonomik ambargolara son verilmesi, halkların sağlığının ve hayatının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınması.

- Emperyalist müdahelelere ve NATO’nunki gibi askeri tatbikatlara hayır denerek, kamusal kaynakların halk sağlığının finansmanına ve sosyal güvenlik sistemlerine, yani halkın temel ihtiyaçlarını desteklemek için kullanılmaya yönlendirilmesi.

AKEL, Kıbrıs, Alman Komünist Partisi, Arnavutluk Komünist Partisi, Arjantin Komünist Partisi, Avustralya Komünist Partisi, Avusturya Emek Partisi, Azerbaycan Komünist Partisi, Bangladeş Komünist Partisi, Bohemya Moravya Komünist Partisi, Brezilya Komünist Partisi (PCB), Brezilya Komünist Partisi (PCdoB), Britanya Komünist Partisi, Bulgaristan Komünistleri Partisi, Danimarka Komünist Partisi, Filipinler Komünist Partisi (PKP 1930), Filistin Halk Partisi, Filistin Komünist Partisi, Finlandiya Komünist Partisi, Gürcistan Birleşik Komünist Partisi, Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi, Hindistan Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, İrlanda Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, Kanada Komünist Partisi, Kazakistan Sosyalist Hareketi, Komünist Parti - İtalya, Kore İşçi Partisi, Lübnan Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Malta Komünist Partisi, Meksika Komünist Partisi, Mısır Komünist Partisi, Norveç Komünist Partisi, Pakistan Komünist Partisi, Paraguay Komünist Partisi, Polonya Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Romanya Sosyalist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Sırbistan Komünistleri, Sosyalist Parti (Litvanya), Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi, Swaziland Komünist Partisi, Şili Komünist Partisi, TUDEH - İran, Türkiye Komünist Partisi, Ukrayna Komünist Partisi, Ukrayna Komünistleri Birliği, Ürdün Komünist Partisi, Venezuela Komünist Partisi, Yeni Britanya Komünist Partisi, Yeni Hollanda Komünist Partisi, Yeni Yugoslavya Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi