TKP: Sömürü düzeni dokunulmaz değildir, bütün kaynaklar halka!

Kovid-19 pandemisi ülkemizde yayılmaya devam ederken Türkiye Komünist Partisi bir an önce halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan kararların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

soL - Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kovid-19 pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yetersiz olduğuna ve halkın ihtiyaçlarının görmezden gelinerek alındığına işaret ederek sorunun çözümü için alınması zorunlu olan kararları açıkladı.

TKP'nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Sömürü düzeni dokunulmaz değildir
Bütün Kaynaklar Halka!

Türkiye Komünist Partisi ilan ediyor, halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan aşağıdaki kararlar derhal hayata geçirilmelidir:

1. Salgın ve salgının yaratacağı ekonomik-sosyal yıkım karşısında tüm üretim ve hizmet arzının merkezi olarak planlanması zorunludur.

Halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayatın sürekliliğinin sekteye uğramaması için gerekli üretim ve hizmet tanımları merkezi olarak belirlenmeli ve planlanmalıdır. Üretim ve hizmet sunumunun bu tanım ve planlara uygun şekilde yapılması merkezi olarak denetlenmelidir.

2. Tüm banka ve finans kuruluşları derhal bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır. Tüm mali kaynakların halkın ihtiyaçları doğrultusunda merkezi olarak kullanımı sağlanmalıdır.

Ücretiyle geçinen tüm emekçilerin tüketici kredi ve kredi kartları borçları silinmelidir.

3. İşsizlik Sigortası Fonu’nun, patronlara sunulmasına son verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin yararlanmaları için oluşturulmuştur. Bu fondan hiçbir şekilde patronlara ve ekonomide alınacak önlemler için karşılıksız transfer yapılmamalıdır.

4. Lüks tüketim gibi toplumsal yaşamın sürdürülmesinde zorunlu ihtiyaç olmayan alanlara dönük tüm yatırımlar ve üretim durdurulmalıdır.

5. Devletin tüm iç ve dış borç ödemeleri durdurulmalıdır.

6. Sağlık Bakanlığı en kısa zamanda salgınla mücadele senaryosu ortaya koymalı ve personel, tıbbi malzeme, yatak ve yoğun bakım yatağı ihtiyaçlarını bu farklı senaryolara göre belirlemelidir.

7. Sağlık hizmeti veren tüm kurumlar bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

8. Tıbbi araç ve ilaç üretimi yapan tüm işletmeler bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

Başta solunum cihazı gibi salgın sürecinde kritik önem taşıyacak tıbbi gereçlerin, hastalığın tespitinde büyük önem taşıyan covid-19 test kitinin, sağlık personelinin güvenli şekilde hizmet sunması için kullanılacak hijyen malzemeleri ile sağlık teçhizat ve gereçlerinin devlet eliyle ve yaygın şekilde kullanımını sağlayacak miktarda üretimine geçilmelidir.

9. Olası hastane ve sağlık tesisi ihtiyacını karşılamak için belirlenecek ve sağlık tesisi olarak kullanılabilecek kimi sosyal tesis ve oteller bedelsiz olarak kamulaştırılmalıdır.

10. Sağlık personelinin ve halkın salgın sırasında ihtiyaç duyacakları bütün tıbbi malzeme ve ilaçlar devletçe parasız olarak karşılanmalıdır. Sağlık sorunları olan sağlık personeline salgın süreci boyunca ücretli izin verilmelidir.

11. Salgınla mücadele için gerekli kent temizliği, toplu bulunulabilecek alanların sürekli dezenfekte edilmesi, sosyal yardım, mahallelerde önleyici sağlık kontrolleri gibi sosyal hizmetlerin planlaması yapılmalı, bu amaç için kaynak ayrılmalı ve yaygın istihdam sağlanmalıdır.

12. Sağlıksız koşullarda barınan ve yaşayan yurttaşlara karşılıksız devlet desteği sunulmalı, salgın süresince tüm yurttaşlar için barınma, ısınma, beslenme ve temizlik gibi temel ihtiyaçları karşılıksız olarak sağlayacak bir düzenlemeye derhal geçilmelidir.

13. Zarar ettiği gerekçesi ile işçi çıkarımı, zorunlu senelik izin kullandırma, eksik ücret ödeme ya da ücretsiz izin gibi yaptırımlarda bulunan tüm işletmeler takibe alınmalı, gerekiyorsa bu işletmeler bedelsiz kamulaştırılmalıdır. Tüm çalışanlar için işyerlerinin sağlık açısından güvenliği ile çalışanların işleri, hakları ve gelirleri güvence altına alınmalıdır.

14. Kamulaştırılan tüm işletmelerdeki çalışanların hakları ve ücretleri devlet tarafından karşılanmalı ve iş güvenceleri sağlanmalıdır.

15. Eğitim kurumlarının tatil edildiği süre boyunca çocukların ebeveynlerinden en az biri ücretli izinli sayılmalıdır.

16. On binlerce göçmeni zor durumda bırakan ve her tür salgın hastalığa karşı korumasız duruma düşüren Yunanistan sınırındaki zorlamaya derhal son verilmelidir.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite