Yurtdışından vergisiz alışveriş dönemi kapandı

Yurtdışından cep telefonu getirebilme süresi 3 yıla çıkarıldı. Bu süre eski düzenlemeye göre 2 yılda birdi. Alınan kararla 22 avronun altındaki yurtdışı alışverişlere vergi muafiyeti de kaldırıldı.

soL - Haber Merkezi

Yurtdışından cep telefonu getirilmesine yönelik karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”a göre, 2 yılda bir tane olan cep telefonu getirebilme imkanı, 3 yılda bir olarak değiştirildi.

Gümrük kanununun bazı maddelerinde yapılan düzenlemeyle, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı.

KARGODAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI

Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre de posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.

Buna göre, kıymeti bin 500 avro üzerinde olmamak kaydıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede, yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20, kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0, 4760 sayılı ÖTV kanununa ekli sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

GÜMRÜK MUAFİYETİ KALDIRILDI

Eski düzenlemede 22 avronun altındaki kargolarda gümrük vergisi alınmıyordu.

Yeni düzenlemeye göre vergi muafiyeti kaldırıldı. Böylece belirli bir ücretin altında kalan kargolardan da vergi alınmaya başlanacak.

TELEFONDAN ALINAN HARÇ ARTIRILMIŞTI

Yurtdışından getirilen cep telefonlarının kayda girmesi için 2019 itibariyle 618,60 TL harç ücretinin yatırılması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 170 lira olan harç ücreti, önce 500 liraya çıkartılmıştı. Bu ücret sonrasında 618,60 lira oldu.