Karaburun'da köylülerden balık çiftliği protestosu

Karaburun'a bağlı Badembükü’ndeki denizel alanda kurulumuna başlanan balık çiftliğine tepki gösteren Yarımadalılar, eylem yaptı. Söz konusu firma hakkında bilgi verilmediğini söyleyen bölge halkı, yetkililerden açıklama yapılmasını da istedi.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 01 Aralık 2019 14:21

İzmir Karaburun'a bağlı Parlak Mahallesi Badembükü’nde, Çullu Yalısından başlayarak Karaburun yönüne doğru Mağaza Yalısı ve Akkum Yalısı'nı da içine alan denizel alanda kurulumuna başlayan balık çiftliğine tepki gösteren bölge halkı eylem yaptı.

Karaburun Kent Konseyi’nin çağrısıyla Parlak Badembükü’nde bir araya gelen bölge halkına, Parlak Muhtarlığı ve Karaburun Belediyesi de destek verdi. 

Badembükü Kahvesi önünde toplanan Yarımadalılar, bölgede kurulumuna başlanan ve hiçbir kurumdan konuyla bilgi alınamayan su ürünleri yetiştiricisi firmayı, ilgili kurumları protesto ederek Mağaza Koyu’na kadar yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar, bölge halkının Karaburun’da balık çiftliği istemediğini dile getirdi.  

Alanda, şamandıralama çalışmasının ardından 2 adet su ürünleri kafesi yerleştirildiğini belirten Uçar, "Karaburun Kent Konseyi ve Parlak Muhtarlığı’nın ilgili birimlere ilettiği dilekçelere ve Alo 181 hattına yaptığı ihbarlara yanıt alınamamış, herhangi bir işlem yapılmamıştır" dedi.

Basın açıklamasının bir bölümü şöyle:

Karaburun Yarımadasının batısında, özellikle Gerence Körfezini içine alan 5 ve 6 No’lu alan ile Karaburun Merkez/Mordoğan arasını içine alan 4 No’lu alanın, 2008 yılında 'potansiyel balık yetiştiriciliği alanı' olarak ilan edilmesiyle, Yarımada, içerdiği doğal değerler, yerelin sosyo-ekonomik sürdürülebilir yaşamı ve koruma altında olup tüm dünya için bir vazgeçilmezlik taşıyan denizel varlıkları için karanlık bir süreç başladı.

Bölgede son dönemde başlayan balık çiftliklerinin taşınma başvuruları dikkat çekicidir. Balık çiftlikleri civarında yaşayanların şikayetlerini ve açılan davaları yıllarca görmezden gelen firmaların, aniden taşınma kararları alarak yeni yer peşine düşmeleri, bize bulundukları yerlerde yıllarca süren, yenilmeyerek dipte çözünen balık yemlerinin ve balık dışkılarının, fiziksel ortamı artık balık yetişemez duruma getirdiğini ve deniz çayırlarının tahribi sonucu sudaki oksijen oranını, yaşam değerlerinin altına indirdiğini düşündürüyor. 

Bilindiği gibi, yerel geçim kaynaklarından olan kıyı balıkçılığı ve dalyan balıkçılığının sürdürülebilir olması için, yavru balıkların besin kaynağı ve barınağı olan deniz çayırlarının tahribata uğramaması, yaşamsal öneme sahip. 

Yarımada kıyıları ve bölgedeki küçük adalar, dünyanın en nadir memelileri arasında yer alan ve Türkiye’nin de imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler ( Bern ve Barselona ) kapsamında koruma altında olan Akdeniz Foku’nun (Monachusmonachus) kalan son üreme ve yaşam alanlarından. Balık çiftlikleri, beslenme peşindeki Akdeniz Fokları için kolayca bir çekim noktası olmakta ve karnını doyurmak isteyen Akdeniz Foku ile gelir sağlama peşindeki 'balık yetiştiricisi firma' arasında, yaşamsal bir çelişki yaşanmaktadır. Bölgede birçok kez yaşanan Akdeniz Foku ölümleriyle bu çelişki keskinleşmektedir.

Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezini Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden kurumlara soruyoruz;

  • Parlak Mahallesi’nin en önemli turizm potansiyeli olan Badembükü’ne taşınan su ürünleri yetiştiricisi firma kimdir? Bu firmaya ne zaman ruhsat verilmiştir? Bu projenin ÇED süreci ne zaman başlamıştır, nerede duyurulmuştur? 
  • Karaburun Yarımadasının denizel alanında kaç adet aktif su ürünleri yetiştiricisi (firma ismi, kapasite, yetiştirilen ürün, kiralama süreleri ve alanları/km2 ) bulunmaktadır? 
  • Karaburun Yarımadası’ndan taşınan su ürünleri yetiştiricisi var mıdır? Taşınan su ürünleri yetiştiricileri, terk edilen yerlerde hangi yıllar arasında faaliyet göstermiştir? 
  • Terk edilen yerlerde, deniz dibi araştırması, özellikle deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) sağlıklı olarak varlıklarını sürdürebilme durumları incelenmiş midir?
  • Karaburun Yarımadası’nda, uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki Akdeniz Foku (Monachus monachus) ile ilgili bir gözlem birimi var mıdır? Akdeniz Foklarının görülme sıklıkları ile ilgili sayısal veri programı oluşturulmuş mudur? 
  • Karaburun Yarımadası’nda Akdeniz Foku’nun yaşam ve üreme alanları ile ilgili 'hassas alanların korunması' kapsamında ne gibi tedbirler alınmıştır?