Gelenek'in 146. sayısı çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in 146'ıncı sayısı çıktı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 10 Ekim 2019 17:15

Türkiye Komünist Partisi'nin teorik yayın organı ve Türkiye’nin halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi Gelenek'in 146'ıncı sayısı çıktı.

Gelenek’in Ekim sayısı, Ali Rıza Aydın’ın yazısıyla başlıyor. AKP’nin iktidarı boyunca hukuk alanında yapılan değişiklikleri toplu olarak ele alan Aydın'ın yazısını, Zafer Anayurt'un Sovyetler Birliği’nin çevre konusunda attığı adımları içeren yazısı takip ediyor.

Rapçilerin susamam diyerek yaptıkları çıkış da muhalif sanat hakkında süren sorunlu tartışmayı alevlendirdi. Çağrı Kınıkoğlu, Ulaş Özer ve Kaya Tokmakçıoğlu’nun yaptığı sohbet de, "Nasıl bir muhalefet?" sorusundan hareketle, "Hangi sanat?" sorusunu, sanatla siyaset arasındaki bağlantı üzerinden yanıtlamaya çalışıyor.

Türkiye-Rusya ilişkileri gündemdeki yerini korurken, Ogün Eratalay, "Rus savunma sanayiine genel bir bakış" başlıklı yazısında, Rusya’nın enerjiden sonraki en büyük ihracat kalemi olan silah sanayiini masaya yatırıyor.

Nevzat Evrim Önal yazısında, Marx’ın üretken ve üretken olmayan emek arasında yaptığı ayrımı vazgeçilmezliğini siyasi bir zeminde ele alırken, bu ayrıma yapılan itirazları kapitalizmin güncel gelişme dinamikleri ışığında yanıtlıyor. 

Anıl Çınar da, 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Immanuel Wallerstein'ı Gelenek dergisine değerlendiriyor.

Gelenek'in son bölümü yine bir çeviriyle kapanıyor. Çok zorlu bir coğrafyada mücadele veren Meksika Komünist Partisi’ne ait "İşçi sınıfı, emek ve sendika hareketleri içinde siyasi çalışma" başlıklı metin, bu önemli partinin işçi hareketleri konusundaki deneyimlerinden bahsediyor.