Eğitim-İş komisyonu terk etti

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, 19. Milli Eğitim Şurası’nın “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Programı” Komisyonu’nda yaşananlara tepki göstererek komisyondan çekildiklerini açıkladı.

 Eğitim-İş, 19. Milli Eğitim Şurası’nın “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Programı” Komisyonu’nu terk etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, şu ifadeleri kullandı:

Komisyonda, yandaş sendika Eğitim Bir Sen’in önerisi olan Turizm ve Otelcilik Liselerinde okutulan “Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama” dersinin kaldırılması, bugün öğleden önce lehte ve aleyhte görüşülerek reddedilmiştir. Ancak öğleden sonra öneri tekrar gündeme alınmak istenmiş, bunun usule aykırı olduğu tekrar gündeme alınamayacağı Genel Eğitim Sekreterimiz Önder Yılmaz tarafından belirtilmesine rağmen, gündeme alınmıştır. Bunun üzerine komisyonda Eğitim-İş’i temsil eden Yılmaz toplantıyı terk etmiştir.

Eğitim-İş, 19. Milli Eğitim Şurası boyunca, şura gündemindeki konulara ilişkin görüşlerini iletmiş, eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunları ve çözüm önerilerini şura gündemine taşımıştır. Düşüncelerimizi açıklarken yaşadığımız sataşmalara, divan başkanlığını sindirme çabalarına ve basına verdiğimiz demeçlerde müdahalelerle karşılaşmamıza rağmen bilimsel eğitim adına mücadelemizi sürdürdük.

19. Milli Eğitim Şurası’nın, yandaş sendika ve yandaş örgütlerin delegasyon hakimiyetinde hem bilimsel eğitimin ve hem de çağdaş eğitimin kalan kazanımlarının da baltalanacağı bir şura olacağı endişelerimizde ne yazık ki haklı çıktık. Eğitimi kendi ideolojik hedeflerine göre biçimlendirmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın, farklı fikirlere, demokrasiye, bilimsel düşünceye ne kadar tahammülsüz olduğu ve kendi yayınladığı yönetmeliklere uymaktan aciz olduğu, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim-İş olarak, tamamen antidemokratik bir uygulamayla, reddedilen bir önergenin tekrar gündeme alınmasını yargıya taşıyacağız.