Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi'nden Komünist Parti'ye destek açıklaması

29 parti tarafından kurulan Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi, 7 Haziran seçimleri öncesi Komünist Parti’ye dayanışma mesajı gönderdi.
Haber Merkezi
Perşembe, 21 Mayıs 2015 09:48

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi tarafından KP'ye seçimler için bir dayanışma mesajı gönderildi. "Komünist Parti, verdiği mücadeleyle ve toplum içindeki siyasi çalışmalarıyla, çürümüş burjuva demokrasisi ve kapitalist sistem içinde bir çözüm yaratılamayacağını göstermek için büyük çaba harcamaktadır" denilen mesajda, "İnisiyatif, yalnızca Komünist Parti’nin kararlı mücadelesinin Türkiye’de çökmüş olan sisteme gerçek bir devrimci alternatif yaratacağının bilincinde olarak, Komünist Parti’nin mücadelesini selamlar, Türkiye halklarının sosyalist geleceğini inşa etmek için emek veren tüm parti üyelerine ve dostlarına başarılar diler" ifadeleri kullanıldı.

Dayanışma mesajının tam metni şöyle:

Avrupa Komünist ve İşçi Partileri İnisiyatifi, 7 Haziran 2015 tarihinde Türkiye’de yapılacak genel seçimlerde Komünist Parti’ye desteğini ve dayanışma duygularını iletmektedir. İnisiyatif Sekretaryası, Komünist Parti’nin zorlu koşullarda yürüttüğü seçim çalışmalarında sosyalizm bayrağını dalgalandırmasını takdir etmektedir.

Türkiye adaletsiz bir ortamda seçime gidiyor. Komünist Parti’nin AKP karşıtı çalışmaları çoğu zaman engelleniyor, polis şiddetine maruz kalıyor.

Diğer yandan, kapitalist sistemin sesi olan burjuva medyası, Türkiye’de çökmüş durumda olan siyasi sistemi reforme etme vaatlerinde bulunan sosyal demokrat ve liberal partilerin güçlendirilmesinin AKP faşizmini ve kapitalist sömürünün zulmünü yeneceği propagandasıyla, hükümetin baskıcı politikalarına karşı halkın duyduğu öfkeyi sahte bir yanılsamaya yöneltiyor.

Türkiye kapitalist sınıfının ABD ve AB gibi emperyalist güçlerle işbirliği içinde olan bazı kesimleri, AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıflatacak bir alternatif arıyor. Onlar, İslamcı hükümetin keyfi ve mantık dışı politikaları sebebiyle Türkiye kapitalizminin hem siyasi hem de ideolojik bir krize doğru sürüklendiğinin farkındalar. Bu nedenle, Türkiye’de burjuva demokrasisinin ve kırılgan kapitalist sistemin restorasyonu için, çoğunlukla üstü kapalı olarak, muhalefet partilerini destekliyorlar.

Komünist Parti, verdiği mücadeleyle ve toplum içindeki siyasi çalışmalarıyla, çürümüş burjuva demokrasisi ve kapitalist sistem içinde bir çözüm yaratılamayacağını göstermek için büyük çaba harcamaktadır. Komünist Parti’nin bu seçimlerde tüm adayları kadınlardan oluşmaktadır. Listenin 550 kadın adaydan oluşturulması, Türkiye’de kadın hakkı ihlallerine bir başkaldırı olup Türkiyeli emekçi kadınların İslamcı hükümete karşı kararlı direnişine duyulan güveni ve saygıyı göstermektedir.

İnisiyatif, yalnızca Komünist Parti’nin kararlı mücadelesinin Türkiye’de çökmüş olan sisteme gerçek bir devrimci alternatif yaratacağının bilincinde olarak, Komünist Parti’nin mücadelesini selamlar, Türkiye halklarının sosyalist geleceğini inşa etmek için emek veren tüm parti üyelerine ve dostlarına başarılar diler.

İnisiyatif , hükümetin düşmanca tutumu sebebiyle, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın 1 Mayıs’tan beri tutuklu bulunan üç Komünist Parti üyesinin derhal serbest bırakılmasını talep eder.