Van ve Hakkari'de her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Van’da 19 Mayıs-28 Mayıs, Hakkari'de 19 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.
Cumartesi, 18 Mayıs 2019 17:12

Van Valiliği 19 Mayıs günü de dahil olmak üzere 10 gün süreyle ilde her türlü yürüyüş, gösteri, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri yasakladı. 

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 19 Mayıs 2019 tarihinden geçerli 28 Mayıs 2019 tarihi de dahil olmak üzere 10 gün süre ile yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır.”

HAKKARİ'DE 30 GÜN YASAK

Dün de Hakkari'de valilik tarafından kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 19 Mayıs'tan itibaren 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığı açıklanmıştı. Hakkari Valiliği yaptığı açıklamada "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçelerinde ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 19 Mayıs 2019 saat 00.00'dan 17 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denilmişti.