Sağlık emekçilerini sokağa çıkaran talepler neler?

Yarın kamuda düzenlenecek grevin lokomotifi, sağlık emekçileri olacak gibi görünüyor. Pazar günü İstanbul'da güçlü bir eylem yapan sağlıkçıları sokağa çıkaran talepler neler?

Sağlıkçılar yarın bütün sağlık kurumlarında greve gidiyor. Yarın hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmeyecek. Sağlık örgütleri yayınladıkları ortak çağrı metninde halka, greve destek verme çağrısında bulundu. İnsan sağlığını ve emeğini sermayeye açan sağlıkta dönüşüme karşı greve giden sağlıkçıların talepleri şöyle sıralanabilir:

- 663 sayılı KHK’nın geri çekilmesi
- Kamu-özel bütün sağlık çalışanları için iş ve gelir güvencesi
- Sağlıklı ortamlarda ve şiddete uğramadan çalışma ile mesleğimizi bağımsızca yapabilme koşullarının sağlanması
- Tüm vatandaşların eşit, erişilebilir, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesinin önünün açılması

663 sayılı KHK neler getiriyor?
Sağlıkçıların 21 Aralık grevinde öne sürdüğü temel taleplerden biri 663 sayılı KHK’nın geri çekilmesi. Talebe konu 663 sayılı KHK sağlık örgütlerince hazırlanan greve çağrı metninde şöyle anlatılıyor:

“663 sayılı KHK ile,
Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanları iptal ediliyor…
Üniversite hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından el konuluyor…
Yurtdışından hekim ve hemşire ithalatının önü açılıyor…
Sağlıkta yerli ve yabancı sermayeli konsorsiyumların önü açılıyor…
Serbest sağlık bölgeleri kuruluyor…
İlaçta reklam serbest bırakılıyor…
Özel hastane/sağlık kurumlarının lisansları açık arttırmaya çıkarılıyor…
Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkeleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor…
‘Mesleki yetersizliği tespit edilen’ sağlık meslek mensupları meslek icrasından men
ediliyor…
Sağlık çalışanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme yetkisi Sağlık Bakanlığı'na
veriliyor…
Meslekten sürekli men edilen sağlık meslek mensuplarının diplomaları, uzmanlık veya
meslek belgeleri Bakanlık tarafından itinayla imha ediliyor…
Türk Dişhekimleri Birliği'nin asgari ücret belirleme yetkisi kaldırılıyor…
Türk Tabipleri Birliği'nin “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak görevine son veriliyor.”

Sağlık emekçileri ‘sağlığa’ sahip çıkıyor
Çok uzun süredir sağlığın ticarileştirilmesine ve insanı yok sayan uygulamalara karşı çıkan sağlık emekçileri, özellikle son dönemde AKP’nin sağlık alanında gerçekleştirmeye çalıştığı dönüşümün karşında da örgütlü bir şekilde duruyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 30 bini aşan bir katılımla düzenlenen mitingde sağlıkçılar, AKP eliyle sağlıkta piyasacı dönüşüme karşı durmuştu. Sağlık alanının özelleştirilmesine karşı mücadele eden hekimler ve sağlık çalışanları, kendileri için iş, gelir, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık vatandaşlar için de katkı/katılım payı ödemelerinin olmadığı, eşit, nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hakkı taleplerini haykırmıştı.

Yine aynı talepler doğrultusunda, sağlık örgütleri 19-20 Nisan GöREV etkinliği düzenlemişti. GöREV etkinliği kapsamında aciller ve yatan hasta dışında sağlık hizmeti sunulmamış, halk da AKP’nin tüm çabalarına karşın sağlıkçılara yoğun destek vermişti.

(soL - Haber Merkezi)