'Korkmuyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz'

Son dönemlerde sendikalar üzerinde artan baskı ve tutuklamalara karşı KESK öncülüğünde Kadıköy’de “Korkmuyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz” başlıklı bir miting düzenlendi. AKP’nin baskılarına karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapılan mitingde bunun yolunun mücadeleden geçtiği vurgulandı.
Pazar, 26 Şubat 2012 18:36

Son 1 yıl içinde KESK üyesi 30 yöneticinin tutuklanmasına ve sendikaların haklarını hiçe sayan yeni “sendika yasasına” karşı KESK öncülüğünde Kadıköy’de bir miting düzenlendi. KESK, DİSK, Türk İş, ÖDP, EMEP, Halkevleri, ESP ve birçok kurumun katılarak destek verdiği mitingde, çok sayıda emekçi biraraya geldi. TKP'nin de kitleselliği ile dikkat çektiği mitinge işten çıkarılan Hey Tekstil işçileri ve Maltepe Belediyesi’nde işten atılan taşeron işçiler de katıldı.

"İnadına mücadele"
Mitingde ilk olarak söz alan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, günümüzde yaşanan baskıların her zaman var olduğunu benzer saldırıların 20’li, 40’lı, 60’lı 80’li yıllarda da yaşandığını dile getirdi.

Bu saldırılara karşı sınıfsal olarak karşı konulması gerektiğini belirten Serdaroğlu, özellikle son 30 yıldır süren dönüşüm sürecinin AKP’li yıllarda gittikçe arttığına vurgu yaptı. “Doğuda özgürlük isteyen halkla, Gebze’deki işçinin birlikte olarak AKP saldırılarını püskürtmesi gerekiyor” diyen Serdaroğlu, korkmuyoruz inadına mücadele diyoruz” diye konuştu.

"Sağlığa giden yol, barış, demokrasi ve işsizlikle mücadeleden geçer"
Serdaroğlu’nun ardından söz alan Türk Tabipleri Birliği yöneticisi Hüseyin Demirdizen, TTB’nin yıllardır sağlığa giden yolun barış ve demokrasiden geçtiğini söylediğini, işsizliğin olmadığı bir yönetimde sağlığın sorun olmaktan çıkacağını dile getirdi. AKP’nin saldırılarını arttırdığını vurgulayan Demirdizen, “saldırılara karşı, korkmamak, susmamak, teslim olmamak gerekir” dedi.

İşçiler taşerona ve TBMM ödüllü patrona karşı söz aldı
Daha sonra sırayla söz alan Hey Tekstil işçisi Melek Sönmez, TBMM ödüllü patronları Aynur Bektaş’a tepki gösterdi. 16 gündür kapı önüne konduklarını ve direndiklerini belirten Sönmez, konuyla ilgili yardım istedikleri Valilik'in, özel şirketlerle ilgilenemeyeceğini söylediğini ifade etti.

Hükümetin bu saldırıya karşı sessiz kaldığını belirten Sönmez, yıllardır oldukça zor şartlar altında çalışan işçilerin haklarının korunması için hükümetin sessizliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.

İşten atılan Maltepe Belediyesi taşeron işçileri adına konuşan İlhan Yıldırım, taşeron sisteminin günümüzün modern barbarlığı olduğunu dile getirdi. Geçmişte kölelerin bile kimi hakları olduğuna dikkat çeken Yıldırım, taşeron işçilerin ise hiçbir hakkının olmadığını söyledi.

KESK sinmeyecek, teslim olmayacak
Son olarak söz alan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 15’i kadın toplam 40 üye ve yöneticilerinin tutuklu olduğunun, aralarında kendisinin de bulunduğu 25 sendika yöneticisinin de 6 yıl hapis cezası aldığını hatırlattı.

KESK’in mücadele ettiği için hedefte olduğuna değinen Özgen, KESK’in sendikal mücadelenin, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin parçası olduğunu ifade etti.

KESK’in faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlükten, ırkçlığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliğinden yana olduğunu belirten Özgen, KESK’in hedef olmasının nedenlerinin, Metin Lokumcu’yu sahiplenmek, Roboski’de üzerine bomba yağdırılan halkın yanında olmak, Van depremi sonrasında unutulan Vanlıların acılarına ortak olmak olduğunu söyledi.

Özgen şöyle konuştu: “Üzerimizde yarattıkları baskılarla bizi sindireceklerini sananlar, sendikal haklar kapsamında yaptığımız faaliyetleri sorgulamakla suç işliyorsunuz. Utanç verici sorgulamalarla üyelerimizi cezaevine göndermekle suç işliyorsunuz”

(soL - Haber Merkezi)