Güvencesiz çalışma karşı eylem

Petrol-İş Sendikası “Güvencesiz Çalışmaya ve Taşeron İşçiliğine” dur demek için tüm emekçileri 7 Ekim küresel eylem gününde bir arada olmaya çağırdı.
Cuma, 05 Ekim 2012 22:54

Petrol-İş Sendikası, uluslararası sermeyenin istihdamda yarattığı köklü değişiklik neticesinde yalnızca sanayide değil, akademiden sağlığa, eğitimden medyaya kadar pek çok alanda güvenceli işlerin yerini giderek taşeron işçiliğin ve geçici işçiliğin almasını protesto etmek için 7 Ekim'de düzenlenecek olan toplantılara herkesi davet etti.

Petrol-İş'in de üyesi olduğu sanayi işçilerinin küresel örgütü Industriall Küresel Sendika tarafından taşeronlaştırmaya ve güvencesizleştirmeye karşı başlatılan küresel kampanya bütün dünyada sendikaların güvencesiz işçileri örgütleyerek, güvencesiz çalışmayı meşrulaştıran yasalara karşı giderek yükselen bir mücadele vermesi amaçlanıyor.

Güvencesiz çalışmaya ve taşeron işçiliğine karşı çıkmak ve insana yakışır çalışma için küresel eylem günü olan 7 Ekim'de her ülkedeki üye sendikalar şu talepleri dile getirecek:

“ • Dünyanın bütün bölgelerinde güvencesiz çalışmanın bütün biçimlerine karşı mücadele etmek,
• Güvencesiz istihdamı kurallara bağlamak ve kısıtlamak, istihdam statüsü ne olursa olsun bütün işçilerin insana yaraşır çalışma koşullarını, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkını güvence altına almak,
• Esnek işgücü politikalarını etkisizleştirmek, bu yöndeki tüm yasal ve diğer engellerin kaldırılmasını hükümetlerden talep etmek,
• ILO'nun bu konuda yetkisi dahilindeki her şeyi yapmasını talep etmek,
• Uluslararası finans kuruluşlarına ve OECD'ye bu konuda baskı yapmak.”

(soL- Haber Merkezi)