TKP'den Suriye ziyareti açıklaması

Geçtiğimiz hafta sonu Suriye'yi ziyaret ederek iki komünist parti ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi temsilcileriyle görüşen TKP heyeti, ziyaretle ilgili bir basın açıklaması yayımladı.
Salı, 04 Ekim 2011 16:48

"Suriye’ye yönelik provokasyonlardan derhal vazgeçilmeli" başlığını taşıyan, TKP Merkez Komite imzalı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi temsilcileri 1-2 Ekim tarihlerinde Suriye’yi ziyaret etti. TKP heyeti Şam’da Suriye Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi (Birleşik) ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticileriyle bir araya geldi.

"Yapılan görüşmelerde Suriye ve Filistin solunun bölgedeki ve ülkedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri dinlendikten sonra, Türkiye’nin bu gelişmelerdeki rolü ve TKP’nin AKP hükümetinin politikaları konusundaki görüşleri aktarıldı.

"Suriyeli komünistler değerlendirmelerinde, Müslüman Kardeşler başta olmak üzere, İslamcı güçlerle ABD ve Türkiye gibi bölge ülkeleri arasında Suriye’yi de kapsayan bir anlaşma yapıldığına işaret etti. Değerlendirmelerde özellikle son beş yılda izlenen neoliberal politikaların yarattığı toplumsal sorunların, meşru tepkiler için nesnel bir zemin oluşturduğunun, ancak bu meşru tepkinin İslamcı örgütler ve yabancı müdahalesini arzulayan işbirlikçi kesimler tarafından kullanılmak istendiğinin altı çizildi. Başlangıçta Türkiye, Lübnan, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerin para ve silah desteğiyle sınır bölgelerinde “kurtarılmış alanlar” yaratmaya çalışan işbirlikçi güçlerin Suriye’de de Libya’da izlenen stratejinin aynısını geliştirmeye çalıştığı ifade edildi. Ancak gericiliğin halkın desteğini arkasına alamaması nedeniyle başarısızlığa uğrayan bu stratejinin yerini, özellikle son bir buçuk ayda akademisyenlere, bilim adamlarına, kamu görevlilerine ve sendika üyelerine yönelik suikastların aldığı belirtildi. Suriyeli komünistler bu yeni taktiğin amacının da dış müdahaleye zemin sunacak bir istikrarsızlık ortamı yaratmak olduğunun altını çizdi.

"Türkiye Komünist Partisi ziyaret vesilesiyle Suriye halkı ve soluyla dayanışma duygularını bir kez daha iletme fırsatı buldu. Emperyalizmin ve gericiliğin ülkedeki provokasyonlarını ve ülkeye yönelik tehditlerini bir kez daha kınayan TKP heyeti, Türkiye’nin II. Cumhuriyet rejiminin bu kirli oyunda önemli bir rol üstlenmesinin de ülkemiz açısından bir utanç kaynağı olduğunu belirtti.

"Görüşmede bulunan bütün partiler, Suriye’ye yönelik saldırganlığa karşı işbirliğini daha da yükseltme kararlılıklarını dile getirdiler. Sorunun kaynağında emperyalist saldırganlığın, gericiliğin ve bunların beslenmesine uygun bir ortam yaratan piyasacı, neoliberal politikaların bulunduğu tespiti bütün partilerin ortak görüşü olarak ön plana çıktı.

"Türkiye Komünist Partisi, emperyalistlerin ve gericiliğin hayata geçirmekte olduğu senaryoları bertaraf etmek amacıyla Suriye’nin ve bölgenin ilerici güçleriyle dayanışmasını daha da yükseltecek, akıl ortaklığını ve işbirliğini güçlendirecektir."