On binler eşit yurttaşlık için bugün Ankara’da toplanıyor

<strong>İki büyük Alevi örgütünün “Laik ve Demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık Mitingi” başlığıyla davetçisi olduğu miting için on binler Sıhhıye meydanına inmeye hazırlanıyor.</strong>

Alevi Dernekleri Federasyonu Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından çağrısı yapılan "Laik ve Demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık Mitingi” için on binler bugün Ankara’da Sıhhıye meydanında toplanacak.

Geçtiğimiz Mart ayında Sivas Davası’nın zaman aşımından düşürülmesinin ardından Kadıköy’de toplanan aleviler yeniden alana çıkarak hak ve barış taleplerini yineleyecek. Eğitimde yaşanan gericileştirme politikalarına, alevilere karşı geliştirilen linç kültürüne, kardeş halk Suriye’ye yapılan saldırılarla birlikte alevi yurttaşlara karşı artan baskılara, inanç özgürlüklerinin muhafazakar devlet politikalarıyla birlikte asimilasyon politikaların aracı haline getirilmesine dikkat çekmek için bugün Ankara’da yapılacak mitinge alevi kurumları dışında yöre dernekleri, çok sayıda siyasi parti ve örgüt, emek ve meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Avrupa’da yaşayan Alevilerin çatı örgütü Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun da destek verdiği mitinge Avrupa’dan da çok sayıda Alevi kurum temsilcisi ve yurttaş katılacak.

Barış için Sıhhiye Meydanı’na
Bugün yapılacak mitingde Suriye’ye dönük müdahalenin kınanması ve barış taleplerinin öne çıkması bekleniyor. Dernekler çağrılarında asimilasyon politikalarına, linç kültürüne ve artan gericiliğe vurgu yaparken barış talepleri de yinelendi. Gelin canlar cem olalım” diyen diyen çağrıda “Bu Miting barış gelsin, gözyaşı dinsin, annelerimiz artık ağlamasın, kürt sorunu demokratik, barışçıl yolla çözülsün, emperyalistler evine dönsün, iç’te, dış’ta barış olsun, diyedir.” dendi.

Miting çağrıcılarından Alevi Bektaşi Federasyonu’nun Başkanı Selahattin Özel miting öncesi yaptığı açıklamada AKP hükümetinin hem Türkiye içinde hem de dış politikada mezhepçi bir anlayışla hareket ettiğini ifade etmiş ve Suriye’de güdülen mezhep siyasetinin de Türkiye’yi bataklığa sürüklediğini belirtmişti. Özel açıklamasında “ ‘Aleviler tabuta’ sloganı atan Suriye muhaliflerinin Türkiye’den giden silahlarla silahlandırıldığını ve Türkiye’nin savaşa sürüklendiğini söylemiş ve Alevilere yönelik inkar, asimilasyon, baskı uygulamalarını protesto etmek ve Alevilerin taleplerini bir kez daha haykırmak için 7 Ekim’de Ankara’da olacağını söylemişti.

Aydınlar da Ankara’ya çağırıyor
Bugün yapılacak miting öncesi aydınlarda bir çağrı metni yayınlayarak inançların sorgulanmadığı herkesin özgürce inançlarını yerine getirebildiği bir Türkiye için, çoğunluğun azınlığı ezme düşüncesine dayalı demokrasi anlayışının olmadığı bir Türkiye için, adaletin herkese bir gün mutlaka lazım olabileceğinin algılandığı, adeletin özgür kaldığı bir Türkiye için, gençlerimizin eğitimi ve geleceği üzerinde oynanan oyunların bozulabileceği, kara bulutların dağıtılabileceği, 4+4+4’e karşı milyonların ayağa kalkabileceği bir Türkiye için, şiddetin yerine sevginin, düşmanlığın yerine kardeşliğin konuşulduğu tüm sorunların bu kardeşlik dili ile dillendirilen bir Türkiye için, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasası olabilecek bir Türkiye için, Kürd'e yapılan haksızlığa Türk'ün, Türk'e yapılan haksızlığa Kürd'ün, Aleviye yapılan haksızlığa Sünni'nin, Sünni'ye yapılan haksızlığa Alevinin karşı çıkabileceği bir Türkiye için siz de bu daveti önemseyin, bu mitingi destekleyin dendi. Beraberlik vurgusu yapılan çağrıda aydınlar “Bu vesile ile de sanatçı, aydın, yazar olarak yeni bir başlangıca adım atalım ve bundan sonra hep beraber olalım. Ülkemiz ve ülkemiz insanın en küçük bir sorunu bile bundan sonra bizim ortak duyarlılık alanımız olsun. Ancak sanatın ve düşüncenin gücü bizi hedeflediğimiz yarına götürebilir ve bu yüzden bu beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyacımız var” dediler.

Eşit Yurttaşlık için TKP saflarına
Bugün yapılacak “Laik ve demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık” mitingine katılma çağrısı yapan TKP Merkez Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gazetecilerin, öğrencilerin, vekillerin tutuklandığı, ülkemizde bir korku rejimi inşa edilmek istendiği, gericiliğin ve karanlığın ülkenin her yerinde halkımızı teslim almaya çalıştığı ve ülkemizin savaşın eşiğine getirildiği 10 yıllık AKP iktidarı döneminde Alevi yurttaşlarımıza dönük nefret söyleminin had sayfaya ulaştığı bilinmektedir.

Bu ülkenin ilerici ve aydınlık damarını temsil eden Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık talebiyle gerçekleştirecekleri miting, ülkemizin karanlığa direncinin de önemli bir uğrağı olacaktır.

Bütün dostlarımızı ve ilerici yurttaşlarımızı bu mitinge katılmaya çağırıyoruz."

(soL - Haber Merkezi)