KKE ve TKP: Sosyalizm Kazanacak, Kazanmalı!

29 Ocak'ta gerçekleştirilen Sosyalizm Kazanacak etkinliği için Türkiye gelen Yunanistan Komünist Partisi heyeti ve TKP ortak bir açıklama yayımladı. Partilerin merkez komiteleri imzasıyla yayımlanan açıklamada "sosyalizm kazanacak, kazanmalı" denildi.
Cuma, 03 Şubat 2012 10:48

Geçtiğimiz Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen Sosyalizm Kazanacak etkinliğine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Komünist Partisi heyeti ile Türkiye Komünist Partisi ortak bir açıklama yayımladı. Her iki partinin merkez komitelerinin imzasıyla çıkan açıklama, "Sosyalizm Kazanacak, Kazanmalı!" başlığını taşıyor.

"Biz iyimseriz! İşçi sınıfı, halk güçleri kapitalizmi yenecek!" diye başlayan açıklamada kapitalizmin "insanileştirilebileceği" yönündeki her türlü beklentinin reddedilmesi gerektiği ve komünistler açısından kapitalist düzeni bir devrimle yıkmak dışında bir yolun olmadığı vurgulandı.

Mücadele sosyalist iktidar hedefine yönelmediği takdirde sermaye sınıfının krizleri kendi lehine kullanmanın yolunu bulduğunun altını çizen açıklamada, "Geniş işçi kitlelerinin krizin faturasını ödemek durumunda bırakılmasının önüne geçecek olan, onların azla yetinmesi değil, örgütlü güçlerini sosyalist seçenek doğrultusunda harekete geçirerek, siyasal mevziler kazanmaya başlamalarıdır" denildi.

TKP ve KKE Merkez Komitelerinin ortak açıklaması şu şekilde:

Biz iyimseriz! İşçi sınıfı, halk güçleri kapitalizmi yenecek! Birkaç yüzyıla iki büyük savaş, faşizm ve askeri diktatörlükler, sayısız bölgesel çatışma sığdıran milyarlarca kişiyi açlık, yoksulluk ve işsizlikle baş başa bırakan bir sistemin insanileştirilebileceğine dönük her tür beklenti reddedilmelidir.

Emekçi halkların bağımsızlık, egemenlik, barış, adalet sosyal, demokratik ve sendikal haklar için verdikleri mücadeleler bu kokuşmuş düzenin sınırlarının ötesine geçen bir siyasal perspektifin içine yerleşmediği sürece sömürücü sınıflar, kestaneleri ateşten yoksulların eliyle çıkartmayı becermektedir.

Bugün sistemin bütününü etkileyen, emperyalistler arası çelişkileri keskinleştiren ham maddelerin, enerji kaynaklarının, ulaştırma güzergahlarının kontrolü ve piyasa payları için yapılan emperyalist müdahaleler ve savaşlara neden olan kapitalist kriz sürecinde benzer bir tuzağın hazırlanmakta olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Bu çelişkiler halkların şu soruya cevap vermesini daha da zorunlu kılmaktadır: Sosyalizm mi, kapitalistlerin kârları için sayısız mağdur yaratan, hatta insanları kurban eden kapitalist barbarlık mı?

Komünistler açısından, krizleri, işsizliği, yoksulluğu, eğitimde ve kültürde yozlaşmayı, müdahaleleri ve savaşları yaratan kapitalizmin bir devrimle alaşağı edilmesi dışında işçi sınıfı ve halk lehine başka bir yol yoktur.

Elbette dünyada sosyalist devrimci atılımların ne zaman gerçekleşeceği bugünden öngörülemez zaten bu türden atılımlar öznel niyetlerin değil, toplumsal dinamiklerin ürünüdür. Öte yandan tarihte işçi sınıfının birliği, tekeller tarafından baskı altında tutulan diğer emekçi sınıflarla toplumsal ittifakının sağlanması, sınıf mücadelesinin geliştirilmesi ve sosyalizmin inşa edilmesi amacıyla işçi sınıfı iktidarı için mücadele edilmesi hedefini merkeze koyan devrimci siyasi aktörlerin çabası eksik kaldığında, sermaye sınıfının kriz koşullarını kendi lehlerine çevirebildikleri sayısız örnek vardır.

Komünist partileri, sosyalizmin güncelliğini ve zorunluluğunu varsayarak hareket eden, bu hedefin üzerini hiçbir zaman örtmeyen partilerdir. Geniş işçi kitlelerinin krizin faturasını ödemek durumunda bırakılmasının önüne geçecek olan, onların azla yetinmesi değil, örgütlü güçlerini sosyalist seçenek doğrultusunda harekete geçirerek, siyasal mevziler kazanmaya başlamalarıdır.

Bugün hayal olan, sosyalizm hedefi değil, sermayenin daha yaşanabilir bir dünyaya ikna edilebileceği düşüncesidir.

TKP tarafından Ankara'da düzenlenen Sosyalizm Kazanacak etkinliği vesilesiyle, Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi, her iki ülkede farklı koşullar ve mücadelenin farklı uğraklarında olunsa da, kapitalist düzenin örgütlü halk yığınlarının siyasal etkinliği sonucunda sonlandırılması için yürüttükleri mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını, bu doğrultuda birbirine komşu iki ülkenin emekçilerinin dayanışma kültürünü geliştireceklerini, bölgesel konularda ve dünya komünist hareketinin devrimci geleneklerinin güçlendirilmesi için işbirliğine daha verimli bir biçimde devam edeceklerini ilan ederler.

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi

(soL-Haber Merkezi)