'Çarşafa da çuvala da sığmayız'

Yarın 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Çoğunlukla iki kat daha fazla ezilen, hakları daha fazla gasp edilen ve ek sömürülere maruz kalan emekçi, aydın, öğrenci kadınlar yarın tüm dünyada ve Türkiye’de hakları için, birlikte mücadele ettiklerini göstermek için sokaklara çıkacaklar. Onlardan biri "kadınlarımızın çarşafa sokulmasına izin vermediğimiz gibi memleketimizin başına çuval geçirilmesine de izin yok" diyor.
Cumartesi, 07 Mart 2009 10:00

soL (HABER MERKEZİ) Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1857 tarihindeki New York'lu dokuma işçisi kadınların grevine dayanıyor ve yüzyılın başından beri dünya emekçi kadınlarının ortak mücadele günü olarak kutlanıyor. Kapitalizm, pek çok başlıkta olduğu gibi 8 Mart'ı da emekçi karakterinden sıyırarak içi boşaltılmış ve klişe söylemlerle geçiştirilen bir "Kadınlar günü"ne indirgeme girişimlerinde bulunuyor. Ancak kadınlar her 8 Mart'ta sokağa çıkarak bu güne emekçi rengini çalmayı başardılar.

2009 8 Mart'ında, kriz ve artan işsizlik koşullarında, emek örgütlerinin neler yapacağını, emekçi kadınların gündeminin öne çıkan başlıklarını Yurtsever Cepheli Emekçi Kadınlar'dan Oya Sönmez ile konuştuk.

8 Mart'ta İstanbul'da nasıl bir eylem planlanıyor biraz bahseder misiniz?
Biz Yurtsever Cepheli Emekçi Kadınlar ve Türkiye Komünist Partisi olarak 8 Mart'ta, Kadıköy'de 8 Mart Platformu tarafından düzenlenen mitingde yerimizi alacağız. Pankartlarımızdan ve sloganlarımızdan biri "Çarşafa da Çuvala da Sığmayız" olacak.

Mitingin ortak sloganı ise "Cinsel Ulusal Sınıfsal Sömürüye, Emperyalist Saldırganlığa, Yoksulluğa, Gericiliğe ve Ezilmeye Karşı Emekçi Kadınlar Mücadeleye!" şeklinde.

8 Mart'ta Kadıköy'de düzenlenen tek eylem bizimki olmayacak, bir de Kadın Platformu bir eylem düzenliyor.

Ancak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak şunları söylemek gerekiyor: 8 Mart kadınların eline tutuşturulacak kırmızı güllerden ibaret olan, içeriği boşaltılmış bir "Kadınlar Günü" değildir. Tam tersine biz yaşanılan eşitsizliğin, adaletsizliğin ve "kadın sorunu"nun bir sistem sorunu olduğunu ifade ediyoruz. 8 Mart, 1857'de olduğu gibi bu gün de emekçi kardeşleri ile omuz omuza mücadele eden emekçi kadınların günüdür. Pazar günü Kadıköy'de ortak miting gerçekleştirecek olan 8 Mart Platformu da buradan hareket ile bir araya geldi.

Diğer illerde ne tür etkinlikler yapılacak?
Ankara, İzmir ve diğer illerde "Durmayın, felaketi durdurun" başlıklı salon etkinlikleri ve her yerde ev toplantıları gerçekleştireceğiz.

2009 8 Mart'ında emekçi kadınların mücadelesinde öne çıkan başlıklar hangileri?
TKP'li ve Yurtsever Cepheli emekçi kadınlar olarak bizler bu 8 Mart'a, ülkemizi yıkımın eşiğine getiren, bizleri açlık ve sefalete mahkum eden ve dini siyasete alet edenleri teşhir eden bir içerikle hazırlanıyoruz. Ana sloganımız, işbirlikçileri, gericileri ve piyasacıları "Durdurun"! 8 Mart'ta hep birlikte "Çarşafa da Çuvala da Sığmayız" diyeceğiz.

Yaşamın her alanında eşitsizliğe ve ayrımcılığa uğrayan emekçi kadınlar, bugün bütün emekçileri etkileyen ekonomik krizin bedelini iki kat daha ağır ödüyorlar. İlk işten çıkarılan, sigortasız, sosyal güvenceden yoksun olan yine emekçi kadınlarımızdır. Bugün toplumun gericileştirilmesi noktasında dini duyguları istismar edilen ve çarşafa sokulmaya çalışılan kadınlarımıza bu süreci tersine çevirebileceğimizi anlatıyoruz. Bugün işbirlikçi, gerici, piyasacı AKP ve onunla hemen hemen aynı vasıflara sahip CHP'yi durdurabileceğimiz çok önemli bir fırsat var önümüzde: yaklaşan seçimler. Seçimleri gericiler ile hesaplaşmanın günü olarak algılıyoruz. Ya bu felaketi durduracağız ya da daha karanlık günler bizleri bekliyor olacak.

8 Mart'ta, 13:00'de, Kadıköy'de
8 Mart Platformu'nun Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği miting 8 Mart Pazar günü saat 15:00'te Kadıköy'de gerçekleşecek. Eylemin buluşma noktası Tepe Nautilus önü, buluşma saati 13:00.

8 Mart Platformu içerisine yer alan örgütler şunlar:
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Belediye-İş 2 Nolu Şube, Bes İstanbul 1 Nolu Şube, Çağdaş Hukukçular Derneği, Deri-İş Genel Merkezi, Demokratik Kadın Hareketi, Devrimci Hareket, Devrimci 78'liler Federasyonu, Divriği Kültür Derneği, Halk Cepheli Kadınlar, Halk Kültür Merkezleri, Kaldıraç, Odak, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmara Şubeleri, Partizan, Proleter Devrimci Duruş, Proletaryanın Kurtuluşu, Tudef, Türkiye Komünist Partisi