Üçüncü çocuğuna hamile AKP’li: İznim yok!

Başbakan Erdoğan’ın kadınlara “3 çocuk hibe edin” sözleriyle bir kez daha özetlediği “nüfus politikası”nı destekleyen AKP’li Pelin Gündeş Bakır, doğum izni olmadığını söyledi.
Pazar, 11 Ağustos 2013 15:33

(soL - Haber Merkezi) Kayseri’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve diğer milletvekili arkadaşlarıyla bayram ziyaretine katılan AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu ancak doğum izni olmadığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Hanım kardeşlerimiz üç çocuk hibe edin” sözleriyle hükümetin kadına ve çocuklara bakışını ortaya koyarken, AKP’li Bakır “TBMM İçtüzüğünde kadın milletvekillerinin hamile kalacağı düşünülmediği için onlara doğum izni yok. Memurlar gibi izin yapamıyoruz” dedi. İçtüzüğün değiştirilmesini isteyen Bakır, AKP’nin “üç çocuk” politikasını anlatırken kadınların çalışma yaşamında olmalarına rağmen çocuk sahibi de olmak istediklerini söyledi ve “Bu sonuçta biyolojik bir olay” iddiasında bulundu.

Çalışmaların yalnızca Batı ve İç Anadolu’da nüfusun düştüğünü gösterdiğini ileri süren Bakır “Parti olarak da çok çocuk politikasını destekliyoruz. Çünkü aile başına 2.1 çocuk düştüğü zaman nüfus sabitleniyor. 2.1’den fazla olursa nüfus artabiliyor. Fakat Türkiye genelinde yapılan araştırmalar, özellikle Batı ve Orta Anadolu ‘da nüfusun düştüğünü gösteriyor. Mesela Kayseri’de yapılan araştırmalar, hane başına 1.8 çocuk düştüğünü gösteriyor. Bu, Kayseri nüfusu azalıyor anlamına geliyor. Onun için en az 3 çocuk olması bence şart” dedi.

Ancak hane başına 1.8 çocuk düşmesi AKP’li Bakır’ın iddia ettiği gibi nüfusun değil, doğum hızının azaldığını gösterir. Üstelik 7 bölgeden oluşan Türkiye’de AKP’nin sunduğu verilere yalnızca Batı ve İç Anadolu’da doğum artış hızının düştüğünü gösteriyor. Bu durum Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğum artış hızı aynı şekilde ya da artarak devam ettiğini ortaya koyuyor.
Ancak AKP’li Bakır’ın konuşmasının devamında yaptığı açıklamalar, hükümetin “üç çocuk” politikasıyla asıl hedefinin salt nüfus artışı sağlamak olmadığını ortaya koydu. Bakır “Tabi, ülke nüfusunun artmasının başka etkenleri de var sanayii etkiliyor, sosyal güvenlik politikalarını etkiliyor. Çünkü, emekli maaşını gençler çalışıp ödeyecekler. Dolayısıyla sosyal güvenlik sistemini sürdürmek için çalışacak genç nüfus lazım” dedi.

Kadın ve çocukların hali içler acısı
AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın “nüfus artışı sanayii, sosyal güvenlik politikalarını” etkiliyor sözleriyle ifade ettiği hükümetin üç çocuk politikası, “yaşlıların finansmanı sorunu”nu devletten alıp, vatandaşların sırtına atmayı hedefliyor. Liselerde okutulan ders kitaplarına göre, nüfus artışının olumlu sonuçları arasında şunlar var: “vergi gelirleri artar, mal ve hizmetlere talep artar, işçi ücretleri ucuzlar”… Olumsuz sonuçları ise “kalkınma hızı düşer, kişi başına düşen milli gelir azalır, iç ve dış göçler artar, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, ihracat azalır, çevre kirlenmesi artar, demografik yatırımlar artar, belediye hizmetleri zorlaşır” gibi sıralanıyor. Ama AKP hükümeti demografik yatırımları fazla önemsemediği ve işsizliği rekabeti artırıcı bir metot olarak kullandığı için bu sonuçları dikkate almıyor.

1 milyona yakın çocuk işçi
Öte yandan, genç ve kalabalık bir Türkiye Avrupa Birliği için pazar ve ucuz işgücü havuzu anlamına geliyor. Zaman gazetesi, London School of Economics’in bu yöndeki 2004 tarihli bir raporunu “Türkiye’nin genç nüfusu AB’nin imdadına yetişecek” diye haberleştirmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılının Nisan ayında açıkladığı rapor, Türkiye’de 1 milyona yakın çocuk işçi çalıştığını ve bunların büyük bir bölümünün okula devam etmediğini ortaya koymuştu.

“91 bin çocuk gelin”
Kadınlara “çocuk doğurma” görevi veren hükümet ve bu yöntemle hem kadın emeğini daha da ucuz hale getirmeyi hem de kadın nüfusunun bir bölümünü çalışma yaşamından çıkarıp eve hapsetmeyi de hedefliyor. Hükümetin daha da değersizleştirildiği kadınlar için AKP iktidarının 10 yılının sonuçları da ağır oldu. AKP iktidarının beslendiği alanlardan biri “cemaatçi kadın hareketi” olurken, 10 yıllık iktidarında AKP kadınlara saldırmaktan da geri kalmadı. Kadına yönelik şiddet, tecavüz yasası, kürtaj tartışmaları derken kadınlar AKP’nin şiddetinden en fazla pay alan taraflardan oldu. İstatistikler bu dönemde kadına yönelik şiddette yüzde 1400 artış olduğunu ortaya koydu. Sadece 2011 yılında 257 kadın öldürülürken, 102 kadın tecavüze uğradı ve 202 kadın yaralandı. 2013 yılının ilk 3 ayında 33 kadın katledildi, 38 kadın tecavüze uğradı.

TÜİK’in bu yıl Temmuz ayında açıkladığı verilere göre, “ergen gebeliği” yaşayan çocukların sayısı 2012 yılında 91 bin 114 oldu. Gebelik ve doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19 yaş arası çocuklar için başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor.