TÜSİAD Başkanı: İstikrarsızlık girdabı kurumsuzlaşmanın bir sonucu

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, 'Ekonomimizin içinde bulunduğu istikrarsızlık girdabı da kurumsuzlaşmanın bir sonucudur' dedi.

Haber Merkezi

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, derneğin Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Laiklik vurgusu

Laikliğe ilişkin konuşan Kaslowski, "Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Laiklik ilkesini özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesi çok zordur. Hatta imkansızdır. Vatandaşlık bilincinin olmadığı yerde ise modern ve demokratik bir toplumu kurmak, korumak güçleşir. Modern ve demokratik bir toplumun yapı taşlarından birisi de kadınların her alanda var olmasıdır. Kadınların toplumsal hayata katılmaları, tüm beceri ve enerjileriyle toplumun ilerlemesine ve değerlerini oluşturmaya katkıda bulunmaları ise, ancak laik bir ortamda gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir kalkınma anlayışına ihtiyaç var'

İşsizlik verilerine ilişkin konuşan Kaslowski, "Bugün işgücü piyasasında, en geniş tanımlı işsizlik oranımız yüzde 22 gibi oldukça yüksek bir seviyede, Dünya Adalet Projesi hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke içinde 117. Sıradayız. Bu tabloya baktığımızda bizim yeni bir kalkınma anlayışına duyduğumuz ihtiyaç çok açıktır" dedi.

Kaslowski, "Meclisimizde onaylanmasından büyük memnuniyet duyduğumuz Paris Antlaşması kriterlerine bir an önce uyum sağlamalıyız. Yoksa çölleşme ve diğer çevresel tehditler ile baş edemeyiz" diye konuştu.

Türkiye'de yeni nesil göçün hızlandığını söyleyen Kaslowski, "Bu durumu durduramaz ve tersine çeviremezsek ülkemiz insan kaynağı açısından da çoraklaşacak" ifadelerini kullandı.

'İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kabul edilemez'

Kaslowski, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamasındaysa, "Osmanlı döneminden beri kadınların eşitlik mücadelesi verdikleri, pek çok gelişmiş ülkeden önce siyasal haklarına kavuştukları Türkiye’nin böyle bir dönüm noktasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması kabul edilebilecek bir durum değildir" dedi.

'Kurumsuzlaşma, yabancı yatırımı engelliyor'

Türkiye'nin kurumsuzlaşmadan muzdarip olduğunu söyleyen Kaslowski, "Kurumsuzlaşma Türkiye’nin cezbedebileceği ve ihtiyaç duyduğu yatırım sermayesinin gelmemesinin sebeplerinden biridir. Kurumsuzlaşma ülkemizin en hayati dış ilişkilerinde erime, hatta kopmalar ile sonuçlanmaktadır" diye konuştu.

Kaslowski, "ABD ve Rusya gibi büyük güçlerle ilişkilerde de gündelik iniş çıkışlardan uzak, uzun vadeli bir stratejik perspektif için ülkemizin kurumsal ve tarihsel birikimine fazlasıyla ihtiyaç vardır. Ekonomimizin içinde bulunduğu istikrarsızlık girdabı da kurumsuzlaşmanın bir sonucudur" diye devam etti.