İsrailliler de yoksullaşma korkusu yaşıyor

Yapılan bir araştırma, 'orta sınıf' içinde görülen 2 milyon İsrailli'nin 'fakirler' arasına katılma kaygısı yaşadığını söylüyor.

Dış Haberler

İki milyon İsrailli yoksulluk korkusu yaşıyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI), yaptığı bir araştırma sonucunda, İsrail'de "orta sınıf" olarak tanımladığı bir kesimin Covid-19 koşulları nedeniyle gelir kaybına uğradığını ve bu kesim içinde yer alan 2 milyon kişinin "fakirlerin" arasına katılmaktan korktuğunu açıkladı.

Esnaf ve kişisel işini yürütenlerin yüzde 20'si bu kesim içinde yer alıyor. 18 - 24 yaş arası nüfus içinde gelir kaybına uğradığını bildirenlerin de yüzde 53'ü "fakir" olma korkusu yaşayan 2 milyonu oluşturanlar arasında.

Enstitü'nün yaptığı çalışmada, salgın koşullarının hafiflemesiyle birlikte sorunun daha fazla hissedilmeye başlanacağı da öne sürülüyor.

Yiyecek yardımına ihtiyaç duyan yeni aileler ortaya çıkabileceğini öngören raporda, beş İsrailliden birinin yiyecek harcamalarını kıstığı ve yiyecek yardımı taleplerinin yüzde 116 arttığı söyleniyor. Rapor bunu bir manevi çöküntü olarak tanımlıyor.