Dayanışma Forumu dergisi 'laiklik' konusuyla yola çıktı

Dayanışma Meclisi'nin iki ayda bir hazırlayacağı Dayanışma Forumu dergisinin ilk sayısı laiklik konusuna ayrıldı. Dayanışma Forumu dergisinin sunuş yazısını Oğuz Oyan kaleme aldı.

Oğuz Oyan

Dayanışma Forumu Çıkarken...

Dayanışma Meclisi, Türkiye’de halkın ve emekçilerin varoluş koşullarının iyice ağırlaştığı bir dönemde hem güçlü bir sosyalist sola olan gereksinime yanıt vermek, hem de solun daha etkin mücadele araçlarıyla dayanışmasını oluşturmak hedefiyle Eylül 2020’de kuruldu.

Kuruluşundan bugüne, farklı alanlarda oluşturulan komisyonlar aracılığıyla sınıf ve aydınlanma eksenli sol bir bakış açısını koruyan ve bunun toplumun ana tartışma gündemine dönüştürülmesini hedefleyen ortak açıklama ve raporlara imza attı.

Dayanışma Meclisi (DM) Haziran 2021’den itibaren iki ayda bir yayınlanacak Dayanışma Forumu dergisiyle yeni ve etkin bir mücadele aracına daha kavuşmayı ve DM’nin ortak üretim alanlarını çoğaltmayı amaçlıyor. Sayısal (dijital) platformda yayınlanacak bir dergi olan Dayanışma Forumu, DM üyelerinin güncel konular üzerinden yürütecekleri tartışmalara/ katkılara tematik dosyalar biçiminde yer verecek biçimde planlandı. Ana tema dışında gerekirse ek başlıklarda diğer güncel konulara yer verilmesi de öngörüldü.

Dayanışma Forumu dergisinin başlangıçta DM web sitesi sayfalarında hem web sayfası formatında hem de indirilebilir dosya formatında yayınlanması planlandı. Forum’un teknik özelliklerinin ve daha geniş kitlelere ulaşabilirliğinin tedrici olarak geliştirilebileceği öğretici bir süreç de ana yöntem olarak benimsendi.

Dayanışma Forumu’nun ilk sayısı için Türkiye gündeminin hiç eskimeyen konusu olan ve son zamanlarda daha da güncel hale gelen laiklik konusunu seçtik. 19 yıldır iktidarda olan siyasal İslamcı hareketin varlığı bile zaten laiklik meselesini her zaman gündemin ilk sırasında tutmaktaydı. Mevcut iktidarın Cumhuriyet kurumlarını bir bir ele geçirdikten sonra toplumu da daha fazla dincileştirme ve gericileştirme yönündeki adımlarını sıklaştırmasıyla birlikte son dönemlerde laiklik başlığı daha yakıcı olarak gündeme oturdu. Siyasi tabanı daralan iktidarın dinsel alan üzerinden kışkırtıcı gündemleri özel olarak kurgulaması nedeniyle de konunun güncelliği büyüdü.

Cumhuriyet’in kuruluş dönemi ile bugün içinde bulunduğumuz tükeniş dönemi arasında özellikle laiklik bakımından tam bir tezat olduğu hergün daha fazla kitlelerin bilincine yansımakta. Laiklik ilkesinin içinin 1945 sonrasında boşaltılmasına ve mevcut iktidar döneminde tam tersine çevrilmesine verilecek yanıt, Kuruluş döneminden farklı olmak zorundadır. Bundan böyle, emeğin Cumhuriyetinin hedeflendiği bir çerçeveye oturtmak koşuluyla, laiklik mücadelesini sınıf mücadelesine eklemleyerek yol almak zorundayız. Bu artık, laikliğin geri dönülmez bir kazanıma dönüştürülmesinin de olmazsa olmazı durumundadır.

Dayanışma Meclisi’nin emeğin Cumhuriyetinin yolunu açmak için seçtiği mücadele ekseni, laikliği açıkça savunmaktan bilhassa kaçınan bir düzen muhalefetinin edilgen konumuyla birleşince, bizi ilk sayımıza tartışmayı buradan açmaya yönlendirdi.

Bu ilk sayıda, Dergi’de diziliş sırasına göre şu makaleler yer almakta:

- Güncel bir mesele: Laiklik, Fatih Yaşlı

- Laikliğin ve cumhuriyetin kökenleri, Orhan Gökdemir

- İslam devletine doğru, Kadir Sev

- İşçi sınıfı laisizmi üzerine tezler, Aydemir Güler

- Sekülarizm ve laiklik, Oğuz Oyan

- Laiklik ve Hukuk, Ali Rıza Aydın

- Laik eğitim, Rıfat Okçabol

- Türkiye'de kadınlar için laiklik, Aslıhan Çakaloğlu

- Laiklik ve dış politika, Engin Solakoğlu

- Gençlik ve laiklik, Ekin Şen

Dayanışma Forumu’nun bu sayıda ve izleyen sayılarında beklentileri karşılayacak bir içerik ve biçimde çıkmasını sağlamak için DM üyeleri, Dayanışma Forumu Yazı Kurulu ve Sekretarya gereken çabayı gösterecektir. Bu hedefe ancak ortak emeklerimizle yaklaşılabileceğine inanıyoruz.

Dayanışma Forumu’nun yolu açık olsun.

Dergiyi okumak için tıklayınız: http://dayanismameclisi.org/wp-content/uploads/2021/06/Dayanisma-Forumu-Haziran-2021-Sayi01.pdf