Davos'un kurucusu: Kapitalizm için neoliberalizm ölmeli

Davos toplantılarını düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucu başkanı Klaus Schwab kapitalizmin yaşamaya devam etmesi için neoliberal ideolojiden kurtulunması gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi

Dünya Gazetesi yazarlarından Osman Ulagay bugünkü köşesinde Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucu başkanı Klaus Schwab'ın The Great Reset başlıklı yeni kitabından dikkat çeken alıntılar yaptı.

Ulagay "iş dünyasının ve küresel elitlerin nabzını tutan kişiler arasında ayrıcalıklı bir konumda bulunduğunu" söylediği Dr. Schwab’ın neo-liberalizmim sonunun gelmesi gerektiğini söylemesinin özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Kapitalizmin uluslarası ölçekte yaşadığı tıkanma zaten bir süredir tartışma konusu. Büyük patronların dahi kapitalizmi eleştirdiğine tanık olmaya başladık. Dolayısıyla Klaus Schwab'ın çıkışı şaşırtıcı değil. Ancak bu kapitalizm eleştirilerinin yine kapitalizmin geleceğini kurtarmak için yapıldığı genelde gözardı ediliyor. 

Ulagay Schwab'ın kitabından alıntılıyor:

"Ben yıllardır sorumlu kapitalizmi savunuyorum. Şu anda iki dev sorunla karşı karşıyayız. Birincisi zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun giderek derinleşmesi, ikincisi iklim krizi. Şimdi bunlara bir de COVID-19 pandemisi eklendi. COVID-19 krizinden en fazla zarar gören iki ülkenin, yani ABD ile İngiltere’nin, neoliberalizmin en etkili olduğu ülkeler olduğu da bir gerçek. Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu göstermiştir.”

“Değişmesi gereken şeylerin başında neoliberal ideoloji geliyor. Kökten-serbest-piyasacılık işçi haklarını erozyona uğratmış ve iş güvenliğini yok etmiş, devletin ekonomideki rolünü sıfırlamış, vergiden kaçınmayı özendirmiş ve devasa boyutta yeni küresel tekellerin oluşmasına yol açmıştır. Kapitalizmi yaşatabilmek için neoliberal ideolojiden kurtulmak şart haline gelmiştir.”

Kapitalizmin merkezindekilerin dahi mevcut haliyle ömrünün fazla uzun olmadığını kabul ettikleri kapitalizmi sürdürülebilir kılmak adına arayışlara girdiği bu dönemde, artan yoksullukla birlikte düzen değişikliği üzerine tartışmaların kuvvetleneceğini  tahmin etmek zor değil.