61 yıldır devam eden 'Her Mahallede Devrim!'*

Bugün Küba Devrimi'nin örgütlü halk gücü Devrimi Savunma Komiteleri'nin kuruluş yıldönümü. Komiteler Küba Sosyalizmi'nin en büyük dayanaklarından biri olmaya devam ediyor.

Hakan Bulut

Fidel’in “Birisi bize devriminin gizemi ne diye sorsa, örgütlü topluma dayandığı gerçeğinden başka cevap olamaz” sözündeki gizemlerden belki de en önemlisi Devrimi Savunma Komiteleri. 28 Eylül tarihi Küba halkının sosyalist devrim sürecine en özgün katkılarından biri olan ve Küba halkının en geniş örgütü olan Devrimi Savunma Komitelerinin (CDR) kuruluş yıl dönümü.

Devrimin zaferinin hemen her başlıkta somutlanabilmesi, ileriye taşınabilmesi ve korunabilmesi Küba halkının devrimin siyasi önderliği etrafında, siyasi örgütler ve kitle örgütleri etrafında örgütlenmesi ve birlik olabilmesi sayesinde mümkün olabildi. Küba halkının, dünyanın en uzun süren soykırımı sayılan ablukaya rağmen ayakta durabilmesinin sırrı da bu örgütlülükte saklı.

CDR: Devrimin gözü, kulağı ve koruyucusu

Fidel, 1960 yılında BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmasından sadece birkaç gün sonra, Küba’nın karşı devrimci saldırılara karşı en yoğun biçimde savunulması gerektiğinin bilinciyle Küba halkına seslendi: “Emperyalist saldırganlık kampanyalarına yanıt olarak, devrimci, kolektif bir müdahale sistemi kuracağız, … devrime saldırmak isteyenler halka karşı çıkabileceklerini düşünürlerse, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çünkü onları her yerde bir devrimci müdahale komitesiyle karşı karşıya getireceğiz.”

Fidel bu konuşmayı yapmadan bir ay kadar önce Küba Kadın Federasyonu (FMC) kurulmuştu. Küba halkı CDR ile örgütlülüğünü bir adım ileri taşımış ve çok geçmeden Domuzlar Körfezi Çıkarması ile (Playa Giron) CDR’lerin ne kadar gerekli olduğu anlaşılmıştı.

Devrim Savunma Komiteleri başlangıçta daha çok emperyalist provokasyonlar, karşı devrimci sabotaj ve saldırıları gözetlemek, önlemek için mahalle bazlı olarak tüm ülke sathında kuruldu. Geceleri silahlı nöbet tutan komiteler daha sonra işlevlerini arttırarak devrim için daha yararlı hale geldiler. Silahlı nöbet ihtiyacı da kısa sürede ortadan kalktı ancak bugün sembolik de olsa nöbet uygulamasını sürdürüyor CDR’ler.

Halkın tamamına yakını CDR’lerde örgütlü

14 yaşından büyük Kübalıların neredeyse tamamını kapsayan CDR’lerde her bir komitenin yaklaşık 100 üyesi bulunuyor. Zamanla farklı işlevleri de yerine getirmeye başlayarak; komitenin bölgesindeki dayanışmayı örgütlemek, çocukların ders başarılarının takibi, mahallenin sorunlarının ele alınması , nüfus sayımına ve araştırmalara yardımcı olmak gibi işlevleri de bünyesinde topluyor. Tüm dünyaya örnek olan ve okuma yazma oranını %100’e taşıyan okuma yazma kampanyaları da yine CDR’ler sayesinde gerçekleştiriliyor.

CDR’lerin en önemli, çarpıcı işlevi ise siyasi katılımın sağlanmasında. CDR’ler seçimlerde en temel birimi oluşturuyor. Yerelliklerde aday olma ve seçim yapılması CDR bünyesinden başlayarak büyük ölçeklere taşınıyor. 2019 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda yaklaşık 10 milyon taslak metin basıldı, bu metinler ülkedeki bütün CDR’lerde tartışıldı ve 10 binden fazla yazılı öneri sonrasında anayasa değişikliği önerisine son hali verilmiş oldu.

Afetlerle başa çıkma kapasitesi CDR’ler sayesinde çok yüksek

Kasırga gibi afetleri hemen her yıl yaşayan Küba, yine CDR’ler sayesinde örgütlenen sivil savunma işlevi ile yakın komşusu ABD’de onlarca insan hayatını kaybederken neredeyse hiç can kaybı yaşanmadan sürecin atlatılmasını ve evi zarar görenleri evinin onarılmasını sağlıyor.

Covid-19 pandemisinde toplumsal yaşantıda gerekli önlemlerin alınması, hastalığın yayılmasının engellenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesinde CDR’ler beklendiği gibi çok kritik bir rol oynuyor. Küba kuşkusuz sosyalist perspektifle verilen bir sağlık ve eğitim sayesinde ancak CDR’lerin yerelliklerde süreci örgütlemesi ile pandeminin ve devam eden ABD ablukasının üstesinden gelmeye çalışıyor. CDR’ler devrimin koruyucu gücü, çimentosu olmaya devam ediyor.

*CDR’lerin Sloganı (¡En cada barrio, Revolución!)