Bilim Güzeli

Yerin altında ergimiş halde bulunan kayaçlardan oluşan magma, yer kabuğunu zorlayıp yüksek basınç uygulayarak dışarı çıkmaya çalışır. Çoğu zaman başarılı olsa da, bazen başaramaz. Yerin yüzeyine doğru ilerler ve her 33 metrede 1 santigrat derece soğuyarak içine hava kabarcığı almadan yavaş yavaş katılaşır. Bu yavaş katılaşma sonucunda ise en başta granit olmak üzere daha sert, daha parlak ve daha dayanıklı kayaçlar meydana gelir. Magma, yer kabuğuna sokulup yerin altında katılaştıktan sonra çevresinde kendisine göre daha gevşek olan yapılar,zamanla su ve rüzgâr erozyonuyla aşınıp gidince geriye çok dayanıklı ve sanki insan elinden çıkmış kulelere benzeyen yapılar kalır. Bunlara “tor topoğrafyası” deniyor ve en güzel örneklerine Büyük Britanya’nın kuzeyinde rastlanıyor. Fotoğraftaki örnek ise Aydın’ın Çine ilçesinden. Kaynak: ougseurope.org