Alper Taş Berlin’de göçmenlerle buluştu

Avrupa Sol Partisi’nin davetlisi olarak Almanya’ya gelen ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Berlin’de Allmende Alternatif Göçmen Politikaları ve Kültür Evi′nde Türkiye’deki güncel siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’de şuan bir siyasi saflaşmanın yaşandığını ve egemen güçler arasında yaşanan bu saflaşmalarda taraf olmak yerine solun bir güç oluşturmasının önemli olduğunu belirten Alper Taş, AKP’nin sadece bir siyasi parti olarak görülmemesi gerektiğini AKP′nin dönüşümde kullanılan bir proje partisi olduğunu vurguladı. Ayrıca sürdürülen mücadelenin mutlaka AKP′ye karşı yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Alper Taş yaptığı konuşmada AKP′nin hegemonyasını arttırmak için orduya dair yapmış olduğu müdahelelerin AKP′nin elini güçlendirdiğini, bütün başarılı darbelerin bugüne kadar ancak ABD ve tekelci sermayenin desteği ile mümkün olduğunu belirtti.

Emperyalist güçlerin neoliberal politikalarının Türkiye′de AKP aracılığıyla gerçekleştirilmesini önemli bir demokratik gelişme olarak gören kesimin toplumun nasıl muhafazakarlaştırıldığını ve piyasacılığın nasıl yayıldığını göremediğini söyleyen Alper Taş, AKP′nin toplumu, dinle imanla cilalayarak, piyasa ilişkisine çektiğini söyledi. Bunun üzerine sosyalist mücadele yürüten herkesin iki ana görevi olduğunu belirten Alper Taş ″Sınıf mücadelesini yükseltmeliyiz ve etnik barışın sağlanması için mücadele etmeliyiz. Türkiye’nin demokratikleşmesini icazeti emperyalist kapitalist merkezlerden alanlar değil bağımsız sosyalist bir çizgide mücadele edenler sağlayacak″ dedi.

Etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sonlandırıldı.

(soL - Berlin)