Eksi büyüme hedefi açıklandı

Katılım Öncesi Ekonomik Programını açıklayan hükümet gelecek 3 yılda büyümenin olmayacağı, ek talep artışı ile istihdam yaratılması koşullarının sınırlı olacağı beklentisini duyurmuş oldu. IMF'ye verilen sözlere göre de yeniden revize edilen program Ergenekon iddianamesine ilişkin gözaltıların sürdüğü saatlerde açıklandı.
Salı, 14 Nisan 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) IMF ile imzalanacak olan anlaşma öncesinde AB'ye sunulmak üzere açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Programı'nda ( KEP) gelecek 3 yıla ilişkin temel ekonomik veriler yeniden revize edilerek açıklandı. AKP hükümetinin kriz gündemi karşısındaki ekonomik beklentilerini açıklama fırsatı bulduğu program, ekonominin 2009 yılında eksi 3, 6 oranında küçüleceği beklentisi üzerine kurulu. Ergenekon iddianamesinde 12.dalga gözaltıların gerçekleştiği saatlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından açıklanan programa ilişkin soruları Ekren ile birlikte Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yanıtladılar Ekren, G-20 Zirvesi hakkında da gazetecilere bilgi verirken, 2002 yılından bu yana ekonomide gelinen nokta ile kriz gündemi karşısında alınan önlemler hakkında konuştu.

KEP'e göre, daha önce açıklanan 2009 hedefi ile son açıklanan rakamlarda en büyük sapma bütçe açığı, cari işlemler açığı ve büyüme rakamında gözlemleniyor. Buna göre, bütçede açık hedefi 13,4 milyardan 49 milyara yükselirken, ihracat ve ithalat hedefleri de düşürüldü. Cari işlemler açığı ise 50,4 milyar dolardan 11 milyar dolara indirildi. Büyüme ise yüzde 4'ten eksi 3,6 'ya indirildi. Türkiye ekonomisinde eksi 3,6 oranında gerçekleşmesi öngörülen büyüme yatırımların olmadığı, talebin azaldığı ve de işsizliğin arttığı bir ekonomik yapıyı ifade ediyor. Üç yıla ilişkin verilerde ihracat ve ithalat artışı beklentisinin olmadığı( bu verilerin azaldığı), bütçe açığı ile işsizlik verilerinin arttığı hesaplanmış durumda. Açıklanan verilere göre ekonomideki büyüme bugünkü düzeyine ancak 2011'de ulaşabilecek.

2002-2008 dönemini savundu

Ekren açıklamalarında programın 2013 yılında Türkiye'nin AB üyeliği üzerine kurulu olduğunun altını çizerken, Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana iyi bir performans sergilediğini savundu. Son kriz ile birlikte sanayi üretimindeki dramatik düşüşe dikkat çeken Ekren, ek tedbirler açıklamaya devam edeceklerini de duyurdu.

Özellikle altyapı, talep ve üretim odaklı yaklaşımları ön planda tutacaklarını belirten Ekren İşsizlik Fonunun imkan ve kaynakları ölçüsünde istihdamın artışını sağlayacak sektörel tedbirlere ek olarak mesleki eğitime de ağırlık vereceklerini söyledi. Daha önce açıklanan tedbirlerini tekrarlayan Ekren, yeni teşvik sistemi ile reel sektörü canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Maliye Bakanı Unakıtan da tedbirler paketiyle ilgili bir soru üzerine de gelirlerin artırılması, harcamaların kısılması konusunun Ekonomik Koordinasyon Kurulunda görüşüleceğini ve hangi harcamaların kısılacağı, hangi gelirlerin artırılacağına burada karar verileceğini söyledi.

Ekren, KEP'in temel politika ve taahhütlerini de şöyle sıraladı:
-Kamu maliyesi çerçevesi içinde yeni vergi harcamaları ve bütçe dışı fonların ciddi şekilde kontrolü ve bütçe dışı fonlara müsaade edilmemesi.
-Enerji ve KİT'lerin vergi ve benzeri ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmemesi.
-BOTAŞ'ın gecikmiş vergi borçlarının ödenmesi.
-Mali kuralın 2009 yılı içinde gerekli yasal altyapısının mutlaka hazırlanması ve mali kurala 2011 yılında bütçe süreci içinde geçilmiş olması.
-Mali kural uygulamasının bir parçası olarak bütçede belirlenen ödeneklerin özel ödenek düzenlemeleri yoluyla açılmasına izin verilmemesi.

Ekonomik 2009 2009 2010 2011
Göstergeler Bütçe Hedef Revize Rakam Hedefi Hedefi
--------------------- ----------- ------------ ---------- ------
Enflasyon (yüzde) 7,5 7,5 6,5 5,5
Büyüme (yüzde) 4,0 -3,6 3,3 4,5
İhracat (milyar dolar) 149,0 104,0 111,5 120,1
İthalat (milyar dolar) 232,5 138,0 155,0 174,0
Cari İşlemler Açığı
(milyar dolar) 50,4 11,0 18,6 26,4
Bütçe Açığı(milyar TL) 13,4 49,0 39,0 40,0
İşsizlik Oranı (yüzde) 10,4 13,5 13,9 13,9