Obama Gana’yı teslim alma turunda

ABD Başkanı Barack Obama, “doğduğu kıta” Kara Afrika’ya ilk gezisinde Gana’yı ziyaret etti. ABD, Gana’da tüm Afrika’daki askeri faaliyetlerini yürütecek bir askeri üs kurmak istiyor.
Pazar, 12 Temmuz 2009 10:30

soL (DIŞ HABERLER) ABD Başkanı Barack Obama, Gana’ya düzenlediği ziyarette kıtaya bir yandan yardım vaatlerinde bulunurken, öte yandan önemli taleplerde bulundu. Obama’nın Gana konuşmasının özünde, Afrika için “ABD ile işbirliği” çağrısı vardı.

“Öncelikle Afrika’nın geleceğinin Afrikalılar’a ait olduğu önkabulünden hareket etmeliyiz” diyen Obama, konuşmasında yer yer Afrika için “doğru” mesajlar vermeyi ihmal etmedi. Bu tarz, Obama’nın Ankara ve Kahire konuşmalarında da gözlenmişti. Obama, “Yapacağımız şey, sorumlu bireyler ve kurumlara yardımı, iyi yönetişime odaklanarak artırmak” diyerek, hukukun üstünlüğü ve adaletin eşit uygulanmasına, katılım mekanizmalarına, yozlaşmaya karşı somut çözümlere, şeffalık ve sorumluluğa dikkat çekti.

Gana, gelecek sene petrol üretmeye başlayacak. Obama, petrolün kullanılması hususunda dikkatli olunması gerektiğini, çünkü tek bir malın ihracatına bel bağlamanın, Afrika ülkeleri için bir tuzak olduğunu vurguladı.

Zengin ülkelerle Afrika’nın ilişkisinin değişmesi gerektiğini belirten Obama, “Zengin uluslara kapılarını Afrika’dan ürünler ve hizmetlere açmalılar… Bu aynı zamanda bizim de çıkarımıza – zira Afrika’da halk yoksulluktan kurtulur ve zenginlik yaratılırsa, ne olacağını tahmin edin: Bizim kendi ürünlerimiz için yeni pazarlar açılır. Yani bu iki taraf için de iyi” dedi.

ABD geçmişini temizleme çabası
Obama, konuşmasında “Afrika’nın kendi kaderinden sorumlu olmasına” vurgu yaptı. Kulağa hoş gelen bu ifade, yüzyıllarca köleleştirilmiş ve en ağır sömürüye tabi kılınmış kıta için aslında bir hakaret anlamına geliyor. Fakat bu ifadenin bir başka işlevi, ABD’nin kıtadaki kanlı müdahale geçmişini aklamak olarak göze çarpıyor.

Gana’nın bağımsızlıktan sonraki ilk başkanı Kwame Nkrumah, CIA destekli bir darbeyle devrilmişti. Kongo’da Mobutu Sese Seko’nun on yıllar süren kanlı diktatörlüğünde filizlenen halkçı hükümetin başı Patrice Lubumba, CIA tarafından suikaste uğramıştı. Sosyalist partilerin iktidara geldiği Angola ve Mozambik’te sırasıyla UNITA ve RENAMO adlı silahlı faşist hareketleri destekleyen ABD, on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yakın zamanda ABD Etiyopya’yı Somali’ye saldırtarak, Uganda’daki militanların da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne saldırmalarına arka çıkarak yine katliamlara imza atmıştı.

Afrika’nın korkunç ekonomik koşullarında da en büyük pay, ABD’nin büyük ortak olduğu IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların rolü.

ABD, Afrika’daki kanlı geçmişini kurumsallaştırmak istiyor
Obama’nın konuşmasındaki “olumlu” ögelerin arasına serpiştirilmiş unsurlar, Afrika’ya “ABD’yle tam işbirliği” çağrısı anlamına geliyordu.

Obama’nın en önemli talebi, ABD’nin Afrika Komutanlığı AFRICOM için Gana’da kalıcı bir merkezi askeri üssün kurulması oldu. Yorumcular, Obama’nın Gana’ya temel olarak bunun için geldiğini savunuyorlar. AFRICOM’un kıtaya yerleşmesinde, son on yıldır Latin Amerika’da ABD’nin yaslandığı “uyuşturucuya karşı mücadele” söylemi kullanılacak. Obama, Gana’da “uyuşturucu karşıtı” mücadeleye katkı için ABD Kongresi’nden Gana ordusuna 850 bin dolar yardım yapılmasını istedi.

Fakat öte yandan Obama, G8 ülkelerinin 2005 yılında vaat ettikleri AIDS karşıtı mücadeleye yapacaklarını katkıda kesintiye giderek, kendisi senatör olduğu zamanlar oy vererek desteklediği mali yardımda senelik 3 milyar dolar indirim uyguladı.

Afrika’nın bu bölgesi, ABD petrol ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladığı için de önem taşıyor. Gana’nın seneye başlayacak olan petrol üretiminde ABD en büyük payı kapmaya çabalıyor.