Raul Castro'nun 'ABD ile yeni dönem' hakkındaki konuşması

Küba halkı ve dünya, ABD ile ilişkilerde yeni safhanın açıldığını, Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun önemli konuşmasından öğrendi. Raul'un bu konuşmasını soL okurlarıyla paylaşıyoruz.
Dış Haberler
Perşembe, 18 Aralık 2014 09:06

Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı seçildiğimden bu yana, geniş ve çeşitli başlıkların üstesinden gelmek için, ulusal bağımsızlığa ve halkımızın kendi kaderini tayin hakkına zarar vermeden, defalarca kez Birleşik Devletler'le eşitlik temelinde, saygılı bir diyalog geliştirmeye olan isteğimizi dile getirmiştim.

Bu duruş, ilkelerimizin hiçbirinden feragat etmeden farklılıklarımızı tartışmayı ve çözme isteğimizi vurgulayarak, yoldaş Fidel tarafından mücadelemiz boyunca gerek kamuoyu önünde gerek gizli olarak ABD'ye iletildi.

Kahraman Küba halkı, çeşitli tehlikelere, saldırılara, sıkıntılara ve fedakarlıklara rağmen bağımsızlık ve sosyal adalet ideallerine bağlı kaldığını gösterdi, bundan sonra da göstermeye devam edecek. 56 yıllık Devrim'imiz boyunca güçlü bir şekilde birleşerek, bağımsızlık savaşımızın başladığı 1868 yılından bu yana ilkelerimizi savunurken ölenlere şaşmaz sadakatimizi koruduk.

Bugün, zorluklara rağmen, müreffeh ve sürdürülebilir bir sosyalizmi inşa için ekonomik modelimizi güncelleme işine giriştik.

Başkan Obama ile dün yaptığım telefon görüşmesini de kapsayan en yüksek düzeydeki diyalogların bir sonucu olarak, iki ulusun ortak çıkarlarını ilgilendiren bazı sorunların çözümünde yol almayı başardık.

Fidel 2001 yılında söz vermişti: "Geri dönecekler!" Gerardo, Ramon ve Antonio bugün anayurdumuza geldiler.

Durmak bilmeden bu hedef için savaşan ailelerinin ve tüm halkımızın muazzam mutluluğu, 16 yıl boyunca yorulmak bilmez bir şekilde onların serbest bırakılmasını talep eden dayanışma komiteleri ve grupları, hükümetler, parlamentolar, örgütler, kurumlar ve kişiler tarafından da paylaşılıyor. Onlara en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkan Obama'nın kararı, halkımızın saygısını ve teşekkürünü hak ediyor.

Küba ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek için uğraşan Vatikan'ın, özellikle de Papa Francis'in desteğine teşekkür etmek istiyorum. Kanada hükümetine de, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli diyaloga olanak sağladığı için teşekkür etmek istiyorum.

Karşılık olarak, ABD için faaliyet yürüten Küba kökenli bir ajanı serbest bırakma ve ABD'ye geri gönderme kararı aldık.

Bunun yanı sıra, insani nedenlerle, Amerikan vatandaşı Alan Gross'u da ülkesine geri gönderdik.

Her zamanki tavrımızla tek taraflı olarak ve hukuk sistemimizin hükümleriyle mutlak bir uyum içinde, ilgili mahkumlar yasal menfaatlerinden yararlanmıştır. Buna, Birleşik Devletler Hükümeti'nin ilgisini ilettiği kişilerin serbest bırakılması da dahildir.

Yanı sıra, diplomatik ilişkileri yenileme kararı da aldık.

Bu, hiçbir şekilde sornunun püf noktasının çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ülkemize büyük insani ve ekonomik zararlar veren ekonomik, ticari ve finansal abluka kaldırılmalıdır.

Abluka yasalara bağlı olsa da, Birleşik Devletler Başkanı'nın onun uygulanmasını düzenleme yetkisi bulunmaktadır.

Birleşik Devletler Hükümeti'ne, karşılıklı atmosferi geliştirmek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru ilerlemek için karşılıklı adımlar atmayı, bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni esas alan şekilde gerçekleşmesini teklif ediyoruz.

Küba, Birleşmiş Milletler gibi çokuluslu organlarla işbirliği yapma arzusunu tekrarlıyor.

Derin farklılıklarımızın, özellikle de ulusal egemenlik, demokrasi, insan hakları ve dış politika konularıyla ilişkili farklılıklarımızın bilincinde olarak, bütün bu konular hakkındaki diyalog isteğimizi yeniden teyit ediyorum.

Birleşik Devlet Hükümeti'ni halkların, ailelerin ve iki ülkenin yurttaşlarının, özellikle seyahat, doğrudan posta hizmetleri ve iletişim alanındaki ilişkilerini aksatan ya da kısıtlayan engelleri kaldırmaya çağırıyorum.

Takasla birlikte gerçekleşen ilerleme, birçok soruna çözüm bulunabileceğini kanıtlıyor.

Defalarca söylediğimiz gibi, medeni bir şekilde, farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşama sanatını öğrenmemiz gerekiyor.

Raul Castro