SGK'da büyük vurgun

Hazırlanan rapora göre, SGK'nın başta vakıf üniversiteleri olmak üzere Kamu Hastaneler Birliği ile kamu üniversitelerine bağlı resmi sağlık hizmet sunucularına yersiz ödemeler yaptığı saptandı.
Pazartesi, 20 Ekim 2014 14:54

Sayıştay Başkanlığı tarafından 29.09.2014 tarihinde yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu, SGK’nin kendisinin mali disipline uymadığı ve suistimalleri görmezden geldiği ortaya çıktı.

Denetim Raporu’na göre, SGK’nin mali disipline, SUT hükümlerine, kanunlara uymadığı, başta vakıf üniversiteleri olmak üzere Kamu Hastaneler Birliği ile kamu üniversitelerine bağlı resmi sağlık hizmet sunucularına yersiz ödemeler yaptığı saptandı.

Türk Tabipleri Birliği delegesi Dr. Güray Kılıç ve SES İzmir Şube Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Ergün Demir’in Sayıştay Raporu’ndan yaptığı çalışmada aynı zamanda

"Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma 2013 yılı içerisinde düzenlenen faturalara esas olan işlemler üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde tespit edilen bu tarz hatalı işlemlerden örneklemeye düşenlerin Kurum ilgili mevzuatı kapsamında genellenmesi sonucu vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden toplam 1.432.490,30 TL’nin mahsup edilmediği görüldü.

Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucuları geri ödeme kapsamında olmayan tıbbi malzemeleri kuruma faturalandırıldığı görüldü" ifadeleri yer aldı.