MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar burjuva olup olmadığına karar veremedi

MÜSİAD kurucu Başkanı Erol Yarar bir TV programında Orhan Pamuk’un burjuvazi hakkında söylediklerine katıldığını ve kendisini burjuva olarak görmediğini söyledi. Aynı Erol Yarar daha önce yaptığı bir röportajında da "biz yeni değil asli burjuvaziyiz" demişti.
Cuma, 31 Ağustos 2012 11:12

Bir TV kanalına konuk olan MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar Orhan Pamuk’un son dönemde burjuvazi hakkındaki görüşlerine katıldığını söyledi. Kendini ve MÜSİAD üyelerini burjuva olarak nitelendirmediğini söyleyen Yarar, burjuva kavramının “Batı'da üretilmiş şehirli, soylu, zengin işadamı tiplemesi, sosyal, kültürel ve iktisadi cephesi olan bir kavram” olarak tanımlarken, kendilerinin “ tarihini kültürünü bilen Müslümanlık değerlerine sahip çıkan bir iş camiası” içinde bulunduklarını söyledi.

"Kendimi burjuva olarak görmüyorum."
A Haber Kanalı'nda yayınlanan bir programda konuşan Erol Yarar şöyle konuştu:

"Türkiye'de batılı anlamda burjuva denilebilecek bir kesim var. Kendimi ve arkadaşlarımı haricinde tuttuğum için onlar adına bir yorum yaptım ve Orhan Pamuk'un fikrine katıldığımı, Türkiye'de burjuvazi denen kesimin, halk kesiminden uzak ve kopuk olduğunu, onların içinde olmadığını, onların değerleriyle barışık olmadığını söyleyerek bu fikre katıldığımı ifade ettim. Tabi Orhan Bey'in ne gaye ile söylediğini bilmiyorum. Bana göre Türkiye'de üniter bir iş camiası yok Burjuvazi denebilecek bir camia var, Türkiye burjuvazisi denebilecek, daha ziyade Batılı değerlerle kendini ifade etmeye çalışan bir kesim var. Bir de Türkiye'de daha ziyade kendi değerleriyle barışık bir iş camiası var. Bazı insanlar bunlarda burjuvadır, değildir diye tartışmaya sokuyorlar. Biz hiç bir zaman kendimizi böyle bir kavramla özdeşleştiremiyoruz. Burjuvazi kavramı zaten batılı bir kavram. Batı'da üretilmiş şehirli, soylu, zengin işadamı tiplemesi, sosyal, kültürel ve iktisadi cephesi olan bir kavram. Netice itibariyle, taze ve yeni bir kavram 200-300 yıllık bir geçmişi var. Ahilik, fütüvvet, tacir gibi binlerce yıllık geçmişi olan kavramlarla özdeşleşen bir işadamı camiasının Türkiye'de öne çıkması için mücadele eden bir kurum ve onun kurucu başkanı olarak benim kendimi batılı bir kavramla izah etmem kendi tarihimi, bilgimi, fikriyatımı reddetmek anlamına geliyor."

Yarar: "Asıl burjuva biziz"
Aynı Erol Yarar üç yıl önce Star Gazetesi'ne verdiği bir röportajda "asıl burjuva biziz" demişti. Star Gazetesi’nden Fadime Şahin ile yaptığı röportajında "90’lardan sonra yeni bir burjuva sınıf doğdu. Ben buna yeni değil asli diyorum. Diğerlerinin sundukları ve Türkiye’nin değeri diye tanıtmak istedikleri hiçbir değerin kültürün kökü, aslı bu toprakta değil" diyerek yükselen islamcı burjuvazinin "asli burjuvazi" olduğunu söylemişti.

Yarar, Şahin'in bu cevap üzerine sorduğu "Anadolu sermayesi Batı’daki gibi kendi doğal sürecinde gelişti. En azından kavramsal olarak Türkiye’nin gerçek burjuvazisi bu yeni sermayedarlardır diyebilir miyiz?" sorusuna: "Kesinlikle. Çünkü bunlar cephelerde nesillerini tüketmiş ailelerin çocukları. (...) 80’lerde Özal bunları biraz ticarete soktu. 90’larda ise MÜSİAD bu nosyonu dünyaya açtı" şeklinde cevap veriyordu

"Asli burjuva" Erol Yarar aynı röportajında, "zengin dediğinin sokakta yürürken bile belli olması gerektiğini" şu cümlelerle savunmaktaydı:

“Bir insanın kibirli yürümemek kaydıyla zengin olduğu anlaşılmalı sokakta. Fakir anlasın da gelip derdini anlatsın diye. Mao gibi gri kıyafetlerin giyildiği bir düzene inanmıyoruz ki (…) Zekatımı veriyorsam İslam’da kimse niye böyle yapıyorsun deme hakkına sahip olmuyor. Malının tümünü infak etmeyi Allah’ın Resulü de izin vermiyor. Zannediyoruz ki adam zenginleştiği halde fakir hayatı yaşayacak. Öyle bir şey yok.”

Yarar iyi ayar tutmuş!
Erol Yarar’ın "asıl burjuva biziz" sözlerine MÜSİAD’dan tepki gelmişti. MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, Yarar’ın sözlerini "bu nitelemeler çalışmamıza hakaret" diyerek aşağıdaki sözlerle eleştirmişti:

"Burjuva, burjuvazi, aristokrat, aristokrasi gibi ithal kelime ve onların manalarıyla uğraşmak yerine, ülkeye neler kattığımızla ilgiliyiz. Gönüllülük esasına göre yaptığımız çalışmaların başka bir tarafa çekilmesi, en azından bunca çalışmaya hakaret manasını taşır.”

Burjuvaziyi bir kelimeden ibaret sanan, milyar dolarlık servetlere sahip olmanın ise neredeyse "halka hizmet" olduğunu ileri süren MÜSİAD Başkanı’nın "batılı kelimelerle uğraşmamak lazım" ayarı belli ki etkili olmuş. Üç yıl önce "asıl burjuva benim" diye ortalıkta gezen kurucu başkan Erol Yarar asli burjuvalıktan "halk çocukluğuna" geçivermiş. Elbette asli burjuvalıktan halk çocukluğuna geçen MÜSİAD Kurucu Başkanı'nın en sevdiği yazarın Orhan Pamuk olması da şaşırtmadı.

(soL - Haber Merkezi)