MEB: “4+4+4’ün İmam hatiplerle ne ilgisi var”

MEB'in 4+4+4 ile ilgili yayınladığı kitapçığa göre yasa yeterince tartışıldı ve imam hatiplerle bir alakası yok. Dini içerikli seçmeli derslere özel vurgunun dikkat çektiği kitapçığa göre 9 yaşındaki çocuklar türban takacak.
Cuma, 08 Haziran 2012 14:21

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4+4+4 kesintili eğitim sistemi üzerine 58 sorudan oluşan bir kitapçık yayınlayarak yeni düzenlemeye ilişkin bazı bilgiler verdi. Kitapçıkta zorunlu eğitimin alacağı yeni durum anlatılırken yasaya ilişkin propaganda yapılmaktan geri durulmadı.

MEB: “Kanun yeterince tartışıldı”
Kitapçığa 4+4+4 hakkında bilgi vermenin yanı sıra propaganda işlevinin de yüklenmiş olduğu görülmekte. Tartışmak bir yana TBMM eğitim komisyonunda muhalefete mensup vekilleri döverek geçirilen 4+4+4 kanununun yeterince tartışıldığı iddia edilirken konuyla ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerin görüş ve önerilerinin alındığı, “uygun olanların” metne yansıtıldığı iddia edilmekte. Uygun olarak nitelenen önerilerin ise Eğitim Bir Sen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da üyesi olduğu İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği gibi kuruluşlardan geldiği bilinmekte.

Kamuoyunun gündemine geldikten yaklaşık bir ay sonra TBMM’de oylanıp kabul edilen yasaya başta Eğitim Sen olmak üzere eğitim sendikaları ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversitelerin eğitim fakülteleri de yaptıkları açıklamalarla karşı çıkmıştı. Ayrıca yasanın oylandığı gün başta Ankara olmak üzere çok sayıda kentte yasaya karşı çıkan eğitim emekçileri polisin şiddetli saldırısına maruz bırakılmıştı.

“Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberin Hayatı” derslerine özel vurgu
Değişik kademelerde oluşturulacak seçmeli derslerle öğrencilerin spor, sanat gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan tanınacağı belirtilen kitapçıkta, seçmeli derslerden sadece “Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamberin Hayatı” derslerinin sayılması diğer seçmeli derslerin ise Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirleneceğinin belirtilmiş olması dikkat çekmekte. Dini içerikli bu iki dersin özellikle vurgulanıp geriye kalan derslerin isimlerinin telaffuz edilmemiş olması, düzenlemenin gerisinde yatan “dindar gençlik” yetiştirme hedefini göstermekte.

MEB: “İmam hatiplerle ne ilgisi var”
4+4+4 düzenlemesine yapılan eleştirilerin ideolojik ve haksız olduğu, kara propaganda içerdiği iddia edilen kitapçıkta düzenlemenin imam hatipler ile bağlantısının aranmasının haksızlık olduğu belirtilmekte. Bu eleştirilerle dini eğitimin yanı sıra güzel sanatlar, spor gibi alanlarda daha erken eğitime yer verilmesi, müzik, sosyal bilimler, fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı gibi geniş bir yelpazede öğrencilere tercihler yapma esnekliği getirilmesinin göz ardı edildiği iddia edilirken düzenlemenin imam hatiplerle ilgisi olmadığı iddia edilmekte. Buna karşın mesleki eğitim amacıyla ortaokul düzeyinde sadece imam hatip okullarının açılacağının belirtilmiş olması dikkat çekiyor.

Din eğitimi ilkokul 1. Sınıflara kadar inecek mi?
Kitapçıkta yer alan bir diğer dikkat çekici nokta ise eğitimin ilk dört yılında din eğitiminin alabileceği hal. Kitapçıkta yer alan ilkokul öğrencilerine din eğitimi verilmesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatta yer alıp almayacağı sorusuna verilen cevaba göre gelişim özellikleri dikkate alınarak 1. sınıftan itibaren ahlak eğitimi, değer eğitimi veya karakter eğitimi gibi uygulama temelli derslere yer verilebileceği belirtilmekte. Böylelikle kademeli olarak yenileneceği belirtilen ilkokul programıyla 1. sınıftan itibaren eğitimin ilk dört yılında da dini içerikli derslere yer verilebileceği düşünülmekte.

İlahiyat mezunları okulları dolduracak
Dini içerikli derslerin sayıca artması sonucunda bu derslere girecek personel açığının nasıl kapatılacağına da kitapçıkta değinilmekte. Buna göre ilk etapta imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak. Açığın kapanmaması durumunda ise okullarda pedagojik formasyon alan ilahiyat mezunlarına yer verilecek. Dini eğitim için gerekli öğretmenlerin sağlanabilmesi için bu tarz yöntemlere başvurulurken 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğretmen yetersizliği nedeniyle uygulanan ve eğitimcilerce çağdışı olarak nitelenen birleştirilmiş sınıf uygulamalarına devam edileceğinin belirtilmiş olması dini eğitime nitelikli ilkokul eğitiminden daha fazla önem verildiğini ortaya koymakta.

9 yaşındaki kız çocukları türban takacak!
Kitapçığa göre 9 yaşındaki kız çocuklarının ortaokullarda türban takmasının önü açılacak. Kitapçıkta, Kur’an-ı Kerim dersleri sırasında isteğe bağlı olarak kız çocuklarının türban takabilecekleri belirtilmekte.

Kitapçıkta ayrıca imam hatip ortaokullarının bağımsız kurulmasına öncelik verileceği, bunun mümkün olmadığı durumlarda imam hatip liseleriyle birlikle kurulabileceği belirtildi. Eğitimin ilk 8 yılını tamamlayanlar istemeleri durumunda zorunlu eğitimin son 4 yılını açık liselerde tamamlayabilecek.

Eski sisteme göre ilköğretim ve lise eğitimleri sonunda iki ayrı diploma verilirken yeni düzenlemeyle sadece 12 yıllık eğitimin sonunda diploma verilecek.

(soL - Haber Merkezi)