İşte düzeniniz: Reina katliamı

02/01/2017 Pazartesi
İşte düzeniniz: Reina katliamı

Reina katliamı emperyalizmin en yüksek aşamasıdır.

Sovyetler Birliği’ni çökertmek üzere yaratılıp, kullanılan İslamcı terörün geldiği noktadır.

Bunların kökü Afganistan’ı “kurtarmak” planıyla yaratılan Taliban’dır. Finansörü Suudi krallığı, eğiticisi CIA idi. Şimdi Afganistan dünyanın en karanlık köşesi.

Arkasından Yeşil Kuşak projesi geldi. Hedef yine sosyalizmdi. 12 Eylül bu projenin bileşeniydi. Bizde siyasal İslam’ı darbeciler örgütledi.

Sonra Yugoslavya’nın NATO uçakları marifetiyle parçalanması, cihadist yapıların Kosova’ya, Hırvatistan’a sokulması. Arkasından 1. ve 2. Irak işgalleri. Burada IŞİD’in ortaya çıkarılması. AKP’nin iktidara oturtulması. Arap Baharı ile Libya’nın cihatçı çetelere teslim edilmesi, ardından katillerin Suriye’ye taşınması…

Bugün siyasal İslam emperyalist bir proje olarak dünyayı terörize etmenin en kullanışlı aracıdır. Yaratılan kaos güvenlikçi rejimlerin inşası için değerlendiriliyor. Halklar bir tür sıkıyönetim halinde yönetiliyor. Emperyalist merkezlerde yükselen ırkçılık sermaye rejiminin temelini güçlendiren işlev görüyor.

*****

Reina AKP’nin eseridir. Daha bir kaç gün önce Rus büyükelçi aynı zemin üzerinde öldürülmüştü. Halep’te katliam var diye yaygara koparan ikiyüzlüler Rus büyükelçiliğinin önüne gerici tabanlarını salmışlardı. Sonra içlerinden birisi çıktı canlı yayında cinayet işledi.

Aynı provokasyonu yılbaşı nedeniyle de hayata geçirdiler. Gazeteleri, dernekleri yeni yılı kutlayanlara şiddet kullanılması yönünde propaganda yaptılar. Sokaklarda katliamın temsilini gerçekleştirdiler. İktidar seyretmekle yetindi. Seyretmek ne kelime Diyanetleri kutlamanın dine aykırı olduğu yönünde hutbe bile okuttu.

Her vesileyle dini kaşıyorlar, dinci tabanı kıştırtıyorlar.

Büyükelçi suikastı sonrasında da yazdığım gibi, İslamcı örgütlerin bu gibi işler için artık herhangi bir büyük güç tarafından yönlendirilmesi gerekmiyor. Nasıl ki Afganistan’da Taliban zamanla Amerika’nın kontrolünden çıkarak, kendi vizyonuyla hareket kabiliyeti kazandıysa, bizde de şimdi bu süreç yaşanıyor.

*****

Cihatçı terörün sorumlusu bütün bileşenleriyle gericiliktir. Ama bu kadar değil.

Daha dün gibi, Türkiye’de laiklik tehlikede değil diyen CHP’dir.

Türbanı basit bir bireysel tercih olayı zannedip, gericilerle özgürlük eylemleri düzenleyen “solcu”lardır.

Şeriatçıları milletvekili yapmakta beis görmeyen Kürt hareketi ve bu gericiliği sineye çekerek O’na destek verenlerdir.

Bütün bu olup bitenlerin üzerine başkanlık tüyünü dikmek üzere AKP’nin dümen suyunda hareket eden MHP’dir.

IŞİD’i birkaç sinirli çocuk olarak meşrulaştıranlardır.

Nusra ile, Putin’in ricasıyla O’nu Halep’i terk etmek üzere ikna edebilecek kadar yakınlaşmış iktidar güçleridir.

AKP’yi 2002’de tepemize oturtan emperyalizmdir.

*****

Böyle olduğu için bugün Reina, vb katliamlar düzen sorununa işaret eder.

Şüphesiz cihatçı terörü bitirmek için eğitimin laikleştirilmesi, tarikatların kapatılması, AKP’den iktidar mührünün alınması gerekir.

Ancak eğer Yeşil Kuşak, Büyük Ortadoğu, Arap Baharı; üst merkezlerde planlanarak hayata geçirilmiş paylaşım projeleriyse, yukarıdaki somut müdahalelerin emperyalizm gerçekliği içinde hayata geçirilemeyeceği de kabul edilmek zorundadır.

Tersinden bakalım: Kim eğitimi laikleştirecek, cemaatleri kapatacak?

Laiklik konusunda hiçbir derdi kalmamış, muhafazakar Ekmeleddin’i vatandaşa ekmek diye pazarlayan, Yenikapı’da ruh çağıran, Türkiye’yi teröre teslim etmiş AKP’ye terörle mücadele vesilesiyle her tür desteği vereceğini beyan eden CHP mi?

Akıllı, vicdanlı ve namuslu olmak gerekiyor.

*****

Kapitalist sistemin vahşiliğinin ve çaresizliğinin kanıtı İslamcı terördür. Sosyalizmi yıkmak üzere geliştirilen çare, şimdi insanlığın başının belası, Türkiye de bu belanın yuvalandığı mekandır.

Bu mekan bir NATO üyesidir, AB’nin burnunun dibindedir, Türkiye bu haliyle o düzenin elinde her tür riske açıktır.

Yaşananların gösterdiği, kurtuluşun sosyalizm mücadelesinde olduğudur.