Seçmenlerin, AKP’ye/Cumhur İttifakına oy verildikçe şeriatçı anlayış ve uygulamaların yaygınlaşacağını ve ülkemizdeki yaşamın giderek Afganistan’daki yaşama benzeyeceğini görmesi gerekiyor.

Şeriat isteği ve 31 Mart seçimi!

27 Şubat’ta açıklanan bir araştırma sonuçlarına göre, AKP’ye oy vermiş olanların yüzde 39’u şeriat istemektedir. Bu oran MHP’ye oy verenler arasında yüzde 11,5 olurken diğer partilerde yüzde 1,5 ile 6,5 arasında değişmektedir. Bu yüzde 39 epey abartılmış bir yüzde gibidir. Bu oran yüzde 39 yerine yüzde 30 ya da yüzde 20 olsa bile, hem düşündürücüdür hem de laik sistemin ne denli tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Bilindiği gibi 100 yıl önce Cumhuriyet rejimini kurup hilafet/şeriat düzenine son vererek devrim yasalarını çıkaranlar, Osmanlı'nın hilafet/şeriat düzeninde eğitim almış ve yaşamış kadrolardır. İlginçtir, günümüzde hilafet/şeriat isteyenler ise, Cumhuriyet rejiminde doğmuş ve Cumhuriyet eğitiminden geçmiş kişilerdir. Üstelik 100 yıl öncesine göre toplumun öğrenim düzeyi ile ülke içinde ve diğer ülkelerde neler olup bittiğini öğrenebilme olasılığı da çok artmıştır. 100 yıl önce Osmanlı'da yaşayanların yüzde 85-90’ı, okuyup yazamıyordu, hangi ülkelerin şeriatla yönetildiğini ve şeriatla yönetilen ülkelerin diğerlerinden ne farkı olduğunu bile bilmiyordu. Oysa günümüzün insanı, şeriatın geçerli olduğu yörelerde insanların/ülkelerin ne durumda olduğunu bilmektedir. Örneğin IŞİD’in şeriat adına neler yaptığını da, kontrolü eline geçirdiği yörelerde insanlara ve özellikle kadınlara neler yaşattığını da bilmektedir. Yeniden şeriata yönelen Afganistan’da neler yaşandığını da gayet iyi bilmektedir. İsteyen ya da merak eden internetten de, kitaplardan da günümüzün şeriatla yönetilen ülkelerinde insanların neler çektiğini öğrenebilmektedir. Ayrıca tarihsel gerçekleri bilenler, 1543-1922 yılları arasında yaşayan Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halife olmalarının Osmanlı halkına bir gıdım yararının olmadığını da bilmektedirler.

Bu nedenlerle günümüzde hilafet/şeriat isteyenlerin oranı, ne düzeylerde olursa olsun, şaşırtıcı olmaktadır. Öte yandan geçen haftalarda değindiğim gibi, AKP’nin devrim yasalarına tamamen ters yönde olan anlayış ve uygulamalarına bakınca da, bu durum pek de şaşırtıcı olmamaktadır.

Hilafet/şeriat istekleri çağdaş anlayışlarla bağdaşmadığı ve yaşamın huzurunu kaçıracağı için kabul edilmese de, onlar AKP’ye oy vermekte haklıdırlar. Çünkü onların isteklerini karşılamaya hazır olan en yakın parti, AKP’dir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan, yıllardır müze olarak kullanılan Ayasofya’yı yeniden camiye dönüştüren, her gün gerici fetvalar veren ve ulusal bayramlarda Atatürk adını anmayan diyanet başkanını göreve getiren AKP’dir. Kuran kurslarını anaokullarına kadar indiren, bir yanıyla şeriat ile ilgili öğretileri içeren din derslerini ve imam hatip sayısını artıran, bu amaçla meslek liselerine fütüvvet dersi koyan ve şeriatçı öğretilere yer veren kaçak öğretim kurumlarına dokunmayan da AKP’dir. Siyaseti askeriyeye, camiye ve okula sokan da AKP’dir. Çocuk evliliği, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, cinsel istismarcılara iyi hal indirimi yapılması AKP iktidarında yaygınlaşmıştır. AKP karma eğitime karşı olduğu gibi, düzenlediği mitinglerde harem-selamlık uygulamasını da yaygınlaştırmaktadır. Hilafet/şeriat isteyenlerin korunması, tarikatçılık, resmi ve kaçak kurumlarda şeriatçı söylem ve öğretiler, çocukların padişah-Osmanlı-Arapça-hilafet hayranı olması için harcanan çabalar, eğitimli kesimlerin yurt dışına göçü AKP iktidarında yaygınlaşıp tavan yapmıştır. HÜDA PAR’ı meclise taşıyan AKP’dir. AKP’nin kazandığı belediyelerde, tarikatlarla gerici dernek ve vakıflara olabildiğince kaynak aktaracağı da bilinmektedir. Dolayısıyla şeriat isteyenler, AKP’ye oy vermekte yerden göğe kadar haklıdırlar.

Hilafet/şeriat beklentisinde olanların AKP’ye oy vermesi anlaşılabilir bir durumdur. Oysa kendini ümmetin bir parçası değil yurttaş olarak gören, laiklik gibi çağdaş değerleri benimsemiş, yolsuzluğa bulaşmamış ve yaşamını alın teriyle kazananların AKP’ye oy vermesi ise beklenmeyen ve anlaşılamayan bir durumdur.

Seçmenlerin, AKP’ye/Cumhur İttifakına oy verildikçe şeriatçı anlayış ve uygulamaların yaygınlaşacağını ve ülkemizdeki yaşamın giderek Afganistan’daki yaşama benzeyeceğini görmesi gerekiyor.

[email protected]