Kredi kartı asgari tutar ödemesinde değişiklik

Kredi kartının ödenmesi gereken asgarî tutarında yeni bir düzenlemeye gidildi.
Perşembe, 13 Haziran 2019 08:12

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme daha yapıldı.

Kredi kartı asgari ödemesi ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Bundan böyle kredi kartının ödenmesi gereken asgarî tutarı dönem borcunun yüzde otuzundan aşağı olamayacak.

Düzenleme şu şekilde:
 
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”
 
“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine”