İhtiyaç kredisini sınırlandıracak düzenleme geliyor

Merkez Bankası'nın son bir yılda yaklaşık 70 milyar TL artan ihtiyaç kredilerini sınırlandırmak üzere adım atmaya hazırlandığı belirtildi.

İhtiyaç kredilerindeki artış hızının ocak sonu itibarıyla yüzde 30’u aşmasının ardından enflasyonu, ithalatı ve dolayısıyla cari açığı gözetmek adına bu artışı sınırlayacak bir zorunlu karşılık düzenlemesi öngörülüyor. 

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, bu düzenlemenin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından zorunlu karşılıkları (ZK) TL kredi büyümesiyle ilişkilendiren sistem aracılığıyla yapılmasının değerlendirildiğini belirtti.

İki kaynak da düzenlemeyi “makroihtiyati tedbir” olarak nitelerken "ekonomik büyümeyi sınırlamamasına özen gösterileceğini" söyledi.

Bir kaynak, “İhtiyaç kredilerindeki büyüme güncel verilere göre yüzde 34, ancak bankaların aldığı taleplere, onay bekleyen işlemlere ve eğilime baktığımızda bu kredi büyümesi baz etkisiyle yüzde 50’lere doğru ilerliyor. Cari açık, enflasyon ve ticaret dengesi gözetilerek bir önlem alınması öngörülüyor” dedi.