Tuzla yangınıyla ilgili Kimya Mühendisleri Odası'ndan açıklama

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınıyla ilgili olarak Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yapılması gereken önlemler anlatılırken, fabrikanın deposunda bulunan kimyasalların cinsinin ve miktarının bilinmediğine dikkat çekildi.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 19 Eylül 2019 16:31

Tuzla'da dün meydana gelen fabrika yangınıyla ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB)'ne bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi bir açıklama yayımladı. Açıklamada yangının etkileri ve alınacak önlemler ile ilgili öneriler paylaşıldı.

KMO İstanbul Şubesi'nin açıklamasında yangının meydana geldiği fabrikanın deposunda bulunan kimyasalların cinsinin ve miktarının bilinmediği belirtildi. Bilgilerin, İstanbul Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde mevcut olduğu halde yangının etkileri ve alınacak önlemler konusunda sağlıklı bir açıklamanın yapılmadığına dikkat çekildi.

KMO'nun açıklaması ve sıraladığı önlemler şu şekilde:

Poliüretan üretiminde hammadde ve yardımcı madde olarak birçok tehlikeli kimyasal kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddelerin yanma ürünleri de akut ve kronik etkilere sahip çeşitli buhar ve gaz ürünlerin, sis ve duman şeklinde salınımına (emisyonuna) neden olacağı bilinmektedir. Yangın sonucu atmosfere salınan bu ürünlerden en tehlikeli olanların başında Hidrojen Siyanür (HCN) gelmektedir. Ayrıca, kronik kanserojen etkiye sahip yanma ürünlerinin çıkması kaçınılmazdır.

Ülkemizde kimyasal tesislerin kapasite raporları maalesef yasa ile gizli tutulmaktadır. Bu nedenle yangın olan tesisin depolarında bulunan tehlikeli kimyasalların cinsi ve miktarı bilinmemektedir. Bu bilgiler, İstanbul Sanayi Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde mevcut olduğu halde yangının etkileri ve alınacak önlemler konusunda sağlıklı bir açıklama henüz yapılmamıştır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak önerilerimiz şunlardır:

  • Tehlikeli kimyasal elleçleyen tüm tesisler Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (Seveso) Yönetmeliği kapsamında olsunlar/olmasınlar riskleri hakkında toplumu bilgilendirmelidir.
  • Kamu otoriteleri, AFAD ve itfaiye ekipleri vakit geçirmeden kamuya doğru ve yönlendirici bilgi açıklamalıdır. Bölge halkını, organize sanayi bölgesinde çalışan işçileri doğru bilgilendirebilmek için hangi kimyasalın ne kadar süre ne miktarda yandığı, rüzgarın hangi hızda ne yöne estiği gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden süreç kamu otoritelerince sağlıklı, şeffaf bir şekilde ele alınmalı, tüm canlıların ve çevrenin sağlığı için bilgi kirliliğinin önüne geçilmelidir.
  • Soğuk savaş döneminden kalma sivil savunma anlayışı ile, kaza ve yangın sonrası bilirkişiler oluşturup, hazırlanan raporları dosyalara koymak yerine daha çağdaş, önleyici "Risk Demokrasisi" anlayışına geçilmelidir.
  • Yanma ve yangın bir kimyasal prosestir. Yangın söndürme süreci de meslektaşlarımız ve odamızın ilgi alanındadır. Endüstriyel bölgelerdeki itfaiye ekiplerinin endüstriyel yangınlara müdahale bilgisi, iş kazalarının önlenmesi ve yangının ve yangın ürünlerinin çevreyi tehdit etmemesi açısından hayati önemdedir. Yangının meydana geldiği ve etki alanında bulunduğundan şüphe edilen tesislerdeki çalışanlar durumdan haberdar edilmeli ve tahliyeleri sağlanmalıdır.
  • Endüstriyel yangın ve patlamaların önlenebilmesi için yerel yönetimler ve kamu otoriteleri, başta üniversiteler, TMMOB`nin ilgili meslek odaları ve STK`lar ile iş birliği yapmalıdır.