İzmir Bayraklı'da hekimlere saldırı

Bayraklı 20 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) hastanın usulsüz talebini yerine getirmeyen hekimler darp edildi. Olayın ardından ASM'nin hizmeti durduruldu. İzmir Tabip Odası yönetim kurulundan Dr. Lütfi Çamlı, Dr. Seha Yüksel, şiddete uğrayan hekimlerin tedavilerinin yapıldığı Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne destek ziyaretinde bulundu.
Cuma, 12 Temmuz 2019 09:37

Bayraklı Yamanlar 20 Nolu ASM’de görevli Aile Hekimi Dr. Mahide Agara ve Dr. Alper Durmuş Sönmez’e usulsüz rapor talebi yerine getirilmeyen şahıs tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası sağlık durumu kötüleşen Dr. Alper Durmuş Sönmez, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine  kaldırıldı.  

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne giderek  Dr. Alper Durmuş Sönmez’le görüştü. Dr. Sönmez, saldırı sırasında bir kadın hastanın araya girerek kendisini siper etmesinin daha fazla şiddete uğramasına engel olduğunu belirtti. Genel Sekreter Dr. Lütfi Çamlı İzmir Tabip Odası olarak sürecin takipçisi olacaklarını, Dr. Alper Durmuş Sönmez’e her türlü desteği vereceklerini belirtti.

ASM'DE SAĞLIK HİZMETİ DURDURULDU

Şiddet olayı sonrasında sağlık hizmetinin durdurulduğu 20 Nolu Yamanlar ASM, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Nuri Seha Yüksel, Dr. Hakan Köse ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan ve Av. Mithat kara tarafından ziyaret edilerek görevli sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri sunuldu. 

Ayrıca, Oda Avukatı Mithat Kara Yamanlar karakolunda ifade veren diğer hekimlerin yanında yer aldı. Yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun demek istemiyoruz artık. “Yeter, bu son olsun!” desek de son olmuyor." denildi.