'​Gey ​onarım​ ​t​erapi​​si​'​nin ​mide bulandıran ​m​irası

1960'ların başında A​BD'de​ yükselen ​eşcinsel​ hareketi ve 1969'da ​patlak veren ​Stonewall Direnişi, Amerika sağını​ oldukça​ korkutmuştu. Nicolosi, ​"​gey olmak patolojik bir hastalıktır​"​ dediğinde onu dinle​meye hazır​ ​geniş ​bir sağ kesim duruyordu karşısında. Nicolosi homofobik ailelere​ ve​ psikologlara​,​ ​eşcinsel düşmanlığını​ ​"​bilimsel kanıtların​…

Çeviri: Alper Akgül-Tunca Özlen

soL'un notu: "Eşcinsel onarım terapisi"nin önde gelen ismi Joseph Nicolosi​'nin ölümü sonrası, ​ABD'de yayınlanan New Republic dergisinde Moira Donegan imzasıyla kaleme alınan yazıyı soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.


​Eşcinselliğin "onarım terapisi" sayesinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu​ savunan homofobik ekolün önde gelen isimlerinden Joseph Nicolosi​,​ geçen hafta hayatını​ ​kaybetti. Eşcinselliği tedavi edebileceğini iddia eden Nicolosi, gripten öldü.​

Nicolosi​, 2012 yılında New York Times'a vermiş olduğu ​bir ​röportajında "Kimsenin gerçekten gey olduğuna inanmıyorum. Bence tüm insanlar heteroseksüel ancak bazıları homoseksüel problemler yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı​.​

​Dramatik bir biçimde ​"​psikolog​"​ olan Nicolos​i​, ​"​Homoseksüelliği İyileştirmek​" ve ​"​Homoseksüelliği Engellemek için Aile Rehberi​"​ gibi kitaplara imza at​tı​.​ Bunlarla yetinmedi ve "gey onarım terapisi" uygulamak için NARTH​ isminde ​bir merkez kurdu.​

Bu ​merkez​ bünyesinde ​bir araya gelen sözde ​psikologlar, ​"​dönüştürme terapisi​"​, ​"​onarım terapisi​"​ gibi isimlerle anılan terapileri ​"​hastalarına​"​ uygulayarak onların heteroseksüel potansiyellerini ​açığa çıkarmaya çalıştıklarını iddia ettiler. (1)

NARTH'nin kuruluşundan önce de ​çeşitli "​gey ​onarım​ terapileri​"​ uygulanıyordu.​ ​1950'lerde Edmund Berger, ​"​karşı çıkış tekniği​"​ olarak adlandırılan ​yöntemi savunmuştu​. Bu ​"aşırı bilimsel" ​teknik, geyler​in yüzlerine karşı onların​ yalancı ve değersiz​ olduklarının yüksek sesle​ bağır​ılmasına dayanıyordu​​.

​"​Gey ​onarım​ terapi​si​​"​ olarak adlandırılan​ yöntemlerin​ haricinde lobotomi; ellere, başa ve cinsel organlara elektroşok; ölü heteroseksüel erkeklerden testis nakli; hadım​ edilme​; kadın sünneti ve ağır dayak kullanıldığı biliniyor. ​Bu insanlık ve bilim dışı yöntemleri​ Amerika sağı​ ve dinsel gruplar arasında po​püler hale getiren,​ Nicolos​i​'​den​ başkası değildi.

Nicolos​i​'​nin​ kullandığı teknikler arasında yukarıda bahsedilen teknikler de bulunuyor​du​. Duygusal taciz ise favorilerindendi​!​ Bu teknik​,​ ​eşcinsellere​ psikolojik baskı uygulayarak onlarda​ ​suçluluk duygusu oluşturmaya ve ​onları ​depresyona sürüklem​eye dayanıyordu​. ​Nicolosi, eşcinsellere heteroseksüellere hitap eden ​pornografik görüntüler gösterilmesinin de geyliği tedavi edeceği görüşündeydi.​ (2)​

Los Angeles'ta​ki ​şaibeli bir okuldan klinik psikoloji alanında PhD derecesini ​alan ​Nicolos​i​, 1980​ yılında​ Encino'da ilk kliniğini açt​ı ve mesleki kariyerini ​"​geyleri dönüştürmeye​"​ ​adadı​.

1960'ların başında A​BD'de​ yükselen ​eşcinsel​ hareketi ve 1969'da ​patlak veren ​Stonewall Direnişi, Amerika sağını​ oldukça​ korkutmuştu. Nicolosi, ​"​gey olmak patolojik bir hastalıktır​"​ dediğinde onu dinle​meye hazır​ ​geniş ​bir sağ kesim duruyordu karşısında. Nicolosi homofobik ailelere​ ve​ psikologlara​,​ ​eşcinsel düşmanlığını​ ​"​bilimsel kanıtların​"​ yardımıyla ​meşrulaştırmak​ için bir yol sunmuştu.

1992​ yılında​ Benjamin Kaufman ve Charles Socalides ile birlikte "​Homoseksüelliği Araştırma ve Tedavi Organizasyonu​"​nu​n​ (NARTH)​ kuruluşuna öncülük etti​.

​Burada çalışan sözde psikologlar, ​eşcinsellikten bahsederken ​"​travma, patolojik bozukluk, kötü huy​"​ gibi ifadeler kullanıyorlardı. Organizasyon,​ ağcı​ psikologlar ve ​"​geyleri dua ile kov​maya​​"​ (pray away the gay)​ çağıran​​ radikal dinci topluluklar arasında kısa sürede pop​üler oldu​.

Gey olduğu için ayrımcılığa, tacize​ ve​ dayağa maruz kalan insanlar​,​ ​en savunmasız anlarında yardım edebileceği umuduyla Nicolos'un kapısını çaldıklarında, tahmin dahi​ ​edemeyecekleri​ ​ölçüde​ psikolojik ve fiziksel acılara maruz kaldılar. NARTH, Nicolos​i'nin​ ardından hala var olmaya devam ediyor. Nicolos​i​ ile birlikte NARTH'nin de ölmemiş olması​ ​gerçekten ​mide bulandırıcı.


​(1) ​2016 yılında, Dünya genelinde 200 binden fazla psikiyatristi temsil eden Dünya Psikiyatri Birliği, cinsel yönelimin değiştirilebileceğini iddia eden ‘onarım terapilerinin’ bilimsel olmadığını ve etik dışı olduğunu açıklamıştır. Birlik tarafından yayınlanan bildirgede, “Birliğimiz cinsel yönelimi kişinin tabiatından gelen ve biyolojik, psikolojik, gelişimsel ve toplumsal temelleri olan bir gerçeklik olarak tanımlamaktadır” ifadelerine yer verilmiştir.

(2) ABD Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdare Müdürlüğü, 2015 yılında yaptığı bir açıklamayla, “onarım terapilerinin” bilimsel dayanağı olmadığını ve LGBT’lere fiziksel ve ruhsal zarar verdiğini belirterek, terapileri sonlandırmak için harekete geçme çağrısı yapmıştır. Bir rapor yayınlayan kurum, “onarım terapisi”nin herhangi bir gerçekliği olmadığını ortaya koymuştur.