Gelenek’ten TKP özel sayısı: Oportünizm, liberalizm... Tasfiyeyi yenmek

Türkiye'nin kesintisiz yayın yapan en eski Marksist dergisi Gelenek'in TKP özel sayısı yayımlandı. Derginin kapak konusu: "Oportünizm, liberalizm... Tasfiyeyi yenmek"

Haber Merkezi

Gelenek özel bir sayıyla okuyucusuyla buluşuyor. TKP’nin 2014 krizini geride bırakarak siyasete kendi adıyla geri dönmesinin konu edildiği 133’üncü sayının kapağı “Oportünizm, liberalizm... Tasfiyeyi yenmek” başlığını taşıyor.

2014 hizbinden bu yana Gelenek’te TKP krizi çeşitli boyutlarıyla ele alındı. 2017 başı itibariyle bu çerçevede kritik bir geliştirme yapılmasının mümkün ve gerekli hale geldiği belirtilen Gelenek’in sunuş yazısında özel sayısının amacının da bu olduğu belirtiliyor.

Gelenek’in TKP’de tasfiye denemesiyle hesaplaştığı özel sayısında TKP Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan’la uzun bir söyleşi yer alıyor. Okuyan’ın belirlemeleri 2014-16 aralığının bir tarihsel bütünlük içinde ele alınabilmesine olanak sağlıyor. Söyleşi Gelenek’in gelecek sayıdan itibaren nasıl bir içerik ve formatta yola devam edeceği konusunda da ipuçları barındırıyor.

Erhan Nalçacı, “Dünya komünist hareketinde tasfiyecilik” başlıklı yazısında konunun Türkiye ile başlayıp bitmediğini hatırlatıyor ve hem kavramlar arasında hem tarih sayfalarında bir gezintiye çıkartıyor okuru.

Aydemir Güler’in yazısı son tasfiye girişimini sol tarihe referanslarla tartışıyor ve 2014-17 tasfiye girişiminin kişileri aşan bir nesnelliği olduğunu işliyor.

Aysan Şener ise bir başka sorunun açıklık kazanmasına katkıda bulunuyor. TKP içinde ortaya çıkan hizbin parti hattından köklü biçimde ayrı düşmesinin TKP’yi takip eden kamuoyu tarafından yeterince gözlenemediği sorunu üzerinden kaleme alınan yazıda, bunun nedenleri üzerinde duruluyor ve 2014’te “yeniyi” temsil ettiğini söyleyen bir tarafın kendine özgü tezleri belirginleştirmeyi tercih etmesi beklenirken hizbin politik ayrımları gölgede bırakmayı seçmiş olmasına vurgu yapılıyor. Aslında ayrışmanın son derece politik bir zeminde şekillendiği vurgulanarak buradaki ayrım noktaları net bir şekilde tarif ediliyor. Şener yazısında bu “muğlaklık” tercihinin, tezlerin açık şekilde dillendirilmesi karşısında parti kamuoyu tarafından tepki görme korkusuyla bilinçli olarak tercih edildiğinin de altını çiziyor.

Gelenek’in bu sayısındaki çeviri bölümü de dosyayla uyumlu. Çeviriler, Yunanistan Komünist Partisi’nin 1980’lerin sonlarında yuvarlandığı iç krizi konu alırken, krizden ağır yara alarak ama devrimci sınıf kimliğini yeniden üretmeyi başararak çıkan kardeş partinin yayın organında 2001’de yayınlandı. Makaleleri Aytek S. Alpan ve Gülay Ertekin Türkçeleştirildi.

Gelenek’in son yazısı Anadolu’daki komünist birikimi konu alıyor. Neslişah Başaran, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası üstüne bir araştırma kitabının tanıtıcı bir eleştirisini kaleme aldı.